15 lat współpracy i przyjazni SSPM z Przemyślanami

15 lat współpracy i przyjazni SSPM z Przemyślanami

Za nami 15 lat przyjaźni i współpracy……….
W dniu 1 września 20023 roku w restauracji „Stek’’ w Skawinie odbyły obchody 15 –lecia nawiązania współpracy między Skawiną, a Przemyślanami na Ukrainie. Uroczystość miała charakter kameralny ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie.Wsród zaproszonych gości były delegacje z Holeszowa, Turciańskich Teplic , Hürth oraz Przemyślan na czele z panem burmistrzem Przemyślan Aleksandrem Zozulyą. Spotkanie rozpoczął burmistrz Miasta i Gminy Skawina pan Norbert Rzepisko , który powitał zaproszonych gości .W swoim przemówieniu nawiązał do historii nawiązania stosunków między naszymi miastami i przyjaźni , jaka połączyła dwa miasta i narody.
Następnie głos zabrał pan burmistrz Przemyślan Aleksander, który podkreślił , jak ważna stała się dla nich współpraca ze Skawiną w trudnym dla Ukrainy czasie , podziękował za pomoc udzieloną Przemyślanom oraz podkreślił , ile znaczy dla mieszkańców Przemyślan i Ukrainy przyjaźń między naszymi miastami. W dowód wdzięczności i przyjaźni pan burmistrz wręczył panu burmistrzowi Skawiny płaskorzeźbę przedstawiającą żołnierza w postaci anioła broniącego Ukrainę. Taką samą statuetkę otrzymało Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast. Następnie głos zabrał prezes SSPM pan Sergiusz Romański , który przedstawił historię nawiązania współpracy z Przemyślanami. Podkreślił życzliwość i ciepło, z jakim spotykali się członkowie SSPM odwiedzający Przemyślany. Przyjaźń , która połączyła dwa miast i narody okazała się trwała i bezcenna w czasie wojny na Ukrainie. Pani Joanna Chodor nawiązała do słów pana prezesa, cytując słowa A.Asnyka o przyjaźni „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas , kiedy nasze skrzydła zapominają latać ‘’.Kolejnym punktem było wręczenie statuetek osobom zasłużonym w szerzeniu idei partnerstwa i współpracy między Skawiną, a Przemyślanami. Statuetki z rąk pan prezesa otrzymali: burmistrz Przemyślan pan Aleksander Zozulya, pani Krystyna Droździewicz, pani Liudmyla Dukh, pan Arkadiusz Wrzoszczyk, pani Liliya Zozulya, pani Vitaliy Patrun , śp. pani Anita Karczewska.Statuetkę dla śp. pani A.Karczewskiej odebrała córka Paulina Karczewska. Statuetkę dla nieobecnej pani Liliya Zozulya odebrał pan burmistrz Przemyślan. Statuetkę otrzymał również prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast pan Sergiusz Romański. Statuetka została wręczona przez v-prezes SSPM panią Elżbietę Baran. Każdy z zasłużonych otrzymał też Foto książkę poświęconą historii współpracy między naszymi miastami.
W sobotę 2 września odbyło się spotkanie integracyjne członków naszego Stowarzyszenia z delegacją z Przemyślan, delegacją z Hürth oraz kapelą z Hürth „Grupa Karnawałowa’’ Spotkanie odbyło się w Skansenie Smaków w Kryspinowie. Wieczór umiliły występy kapeli „Krakusy’’ oraz kapeli niemieckiej .Spotkanie było okazją do wspomnień związanych z wyjazdami na Ukrainę.

Skip to content