Opłatek II- 2024r

15-lecie współpracy SSPM z Przemyślanami

Wyjazd integracyjny dzieci

Walne Zebranie 2023r

Spotkanie opłatkowe – 2023

Wyjazd integracyjny młodzieży do Niemiec

25 lecie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast

Wokół Krakowa-partnerstwo zbliża

Wizyta w Holeszowie_15-16 maja 2022r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków SSPM_28 kwietnia 2022r.

Wizyta studyjna w Przemyślanach i Lwowie_listopad 2021r.

Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 2021

12/158
Skip to content