O Stowarzyszeniu

Partnerstwo Miast

Początki działalności Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w Skawinie sięgają 1987 roku. Nawiązane wówczas zostały pierwsze kontakty z niemieckim miastem Hürth położonym w północnej Nadrenii i Westfalii. Główną ideą tych kontaktów było zbliżenie
i przyjaźń miedzy ludźmi. Oficjalną umowę o Partnerstwie władze obu miast podpisały dziewięć lat później 30 czerwca 1996 r., gdy współpraca była już mocno ugruntowana. Umowa  nadała jej formalne ramy i pozwoliła powołać w dniu 17 grudnia 1996 r. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast oraz określić zadania na przyszłość. Więcej na temat historii partnerstwa miast i skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w zakładce „HISTORIA”. 

O nas: 

Jesteśmy Stowarzyszeniem:

 • mającym blisko 25 letnią tradycję, którego podstawą są serdeczne więzi między ludźmi, chęć niesienia pomocy potrzebującym, 
 • powstałym w wyniku inicjatywy obywateli w odpowiedzi na narodziny idei partnerstwa,
 • zrzeszającym ludzi różnych zawodów i środowisk, 
 • wielopokoleniowym,
 • non-profit.

 Celem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast jest:

 • Wspieranie, utrwalanie i rozwijanie przyjacielskich kontaktów z miastami, gminami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, zagranicznymi oraz krajowymi, w szczególności z miastami partnerskimi Gminy Skawina: Hürth (Niemcy), Turčianskie Teplice (Słowacja), Thetford (Wielka Brytania), Roztoky (Czechy), Civitanova Marche (Włochy), Przemyślany (Ukraina), Holeśov (Czechy).
 • Wymiana doświadczeń i propagowania idei samorządności.
 • Wymiana kulturalna we wszystkich jej aspektach, propagowanie wizerunku kultury polskiej, wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia.
 • Popieranie i pielęgnowanie osobistych kontaktów z obywatelami innych państw, zwłaszcza gmin partnerskich, w szczególności zaś wspierania wymiany młodzieży.
 • Rozwijanie postawy tolerancji, w duchu neutralności światopoglądowej, politycznej i wyznaniowej.
 • Wspieranie intelektualne i  organizacyjne społeczności lokalnej i samorządu Gminy Skawina, ze szczególnym uwzględnieniem nabytych podczas swej działalności doświadczeń i wiedzy.
 • Nawiązywanie bezpośredniej współpracy z organizacjami o podobnych celach i charakterze działalności, w szczególności działającymi w miastach partnerskich Skawiny.
 • Promocja Gminy Skawina, popularyzacja wiedzy na temat miasta i jej teraźniejszości. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Bezpośrednie kontakty z władzami i organizacyjnymi miast partnerskich, przedstawicielami władz samorządowych, obywatelami tych miast i społecznościami lokalnymi.
 •  Działalność wydawnicza popularyzująca wiedzę na temat Gminy Skawina i miast partnerskich
 • Organizowanie międzynarodowych i gminnych konkursów wiedzowych, plastycznych, fotograficznych adresowanych do uczniów szkół z miast partnerskich i Gminy Skawina.
 • Organizowanie wspólnych imprez sportowych, turystycznych i artystycznych.
 • Współudział w inicjowaniu i koordynacji badań nad rozwojem samorządności lokalnej
 • Organizowanie i prowadzenie wymiany młodzieży, promowanie i rozwijanie indywidualnych kontaktów mieszkańców Gminy Skawina z mieszkańcami miast partnerskich
 • Realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych
 • Realizację projektów współfinansowanych ze środków krajowych, w tym środków z budżetu gminy Skawina.  

Stowarzyszenie stale się rozwija, a w jego działalność włączają się nowe osoby. Pojawiają się również nowe inicjatywy i pomysły. Podstawą działalności pozostają nieustannie serdeczne więzi między ludźmi. 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PRZYŁĄCZENIEM SIĘ DO DZIAŁALNOŚCI  SKAWIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PARTNERSTWA MIAST SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI 35,00 ZŁ NA ROK.

Składkę członkowską można wpłacać u Skarbnika Stowarzyszenia lub na konto bankowe nr : 13 85910007 0310 0561 8398 0001

w Krakowskim Banku Spółdzielczym, oddział Skawina

Pobierz deklarację

Władze SSPM

 

Komitet Założycielski wybrany w głosowaniu jawnym na Zebraniu Założycielskim w dniu 25.08.1996, upoważniony do zarejestrowania SSPM w Sądzie Wojewódzkim:

Elżbieta Baran

Tadeusz Jodłowski

Maciej Siklucki

Adam Woźniczka

 

I Zarząd SSPM wybrany w głosowaniu tajnym  na I Walnym Zebraniu w dniu 01.03.1997:

Prezes                         – Elżbieta Baran 

Wiceprezes                 – Krzysztof Janusz

Członkowie Zarządu – Eugeniusz Krzemień

                                      Krzysztof Gerc

                                      Janina Miziołek

                                      Franciszek Mirocha

                                      Ewa Malinowska ( sekretarz )

Komisja Rewizyjna    – Lidia Pycińska

                                      Teresa Błachut

                                       Krystyna Kutek

Sąd Koleżeński           – Leszek Nowak

                                      Tadeusz Jodłowski

                                      Andrzej Pindel

                                      Józef Podgórny

                                      Aleksandra Wrześniak

Na zebraniu Zarządu w dniu 25.05. 2000 w miejsce p. Ewy Malinowskiej dokooptowano z listy wyborczej (z 01.03.1997) p. Aleksandrę Wrześniak.

 

II Zarząd SSPM  2001 – 2005

Prezes                           – Elżbieta Baran

Wiceprezes                  – Aleksandra Wrześniak

Sekretarz                      – Elżbieta Guttierez

Skarbnik                      – Franciszek Mirocha

Członkowie Zarządu  – Eugeniusz Krzemień

                                       Kornelia Cebula

                                       Janina Miziołek

Komisja Rewizyjna    – Krystyna Kutek

                                      Teresa Błachut

                                      Joanna Mardyła

Sąd Koleżeński           – Halina Boba

                                      Józefa Kucharczyk

                                     Andrzej Kutek

                                     Stanisław Chmielek

                                     Wacław Skokoń

 

III Zarząd SSPM  2005 – 2009

Prezes                           – Ewa Malinowska

Wiceprezes                   – Elżbieta Baran

Sekretarz                       – Janina Miziołek 

Skarbnik                       – Anna Stec

Członkowie Zarządu      – Franciszek Mirocha

                                          Agnieszka Porębska

                                          Aleksandra Wrześniak

Komisja Rewizyjna        – Krystyna Kutek

                                          Czesława Kopeć

                                          Krzysztof Janusz

Sąd Koleżeński              – Ewa Kozłowska

                                         Helena Kaim

                                         Lidia Pycińska

                                         Wacław Skokoń 

                                          Anna Węglarz

 

IV Zarząd SSPM  2009 – 2013

Prezes                           – Ewa Malinowska

Wiceprezes                  –  Sergiusz Romański  

Sekretarz                      – Krystyna Droździewicz

Skarbnik                      – Małgorzata Kopeć

Członkowie Zarządu   – Krystyna Kutek

 • Grażyna Wójcik

– Elżbieta Guttierez

Komisja Rewizyjna    – Czesława Kopeć

                                      Grażyna Mysza

                                      Zofia Okarmus

Sąd Koleżeński           – Elżieta Baran

                                      Czesława Kęskiewicz

                                      Halina Lech

                                      Jan Liskiewicz

                                      Wacław Skokoń

 

V Zarząd SSPM od 27.10.2009:

Prezes                           – Sergiusz Romański

Wiceprezes                   – Arkadiusz Wrzoszczyk

Sekretarz                       – Krystyna Droździewicz

 Skarbnik                       – Małgorzata Kopeć

 Członkowie Zarządu    – Krystyna Kutek

                                        Grażyna Wójcik

                                         Elżbieta Guttierez

 Komisja Rewizyjna      – jak w Zarządzie IV

Sąd Koleżeński              – jak w Zarządzie IV

 

VI Zarząd SSPM   2013  -2017

Prezes                            – Krystyna Droździewicz

Wiceprezes                    – Małgorzata Kopeć

Skarbnik                         – Krystyna Kutek

Sekretarz                         – Grażyna Wójcik    

                                           

Członkowie Zarządu      – Joanna Chodor

                                        – Krystyna Jędrzejczyk  

                                        – Antoni SapałaPo rezygnacji pani Grażyny Wójcik i Krystyny Jędrzejczyk w dniu 13 listopada 2013r. dokooptowano z listy Sergiusza Romańskiego i Arkadiusza Wrzoszczyka, a funkcję sekretarza objęła Joanna Chodor.

 

Komisja Rewizyjna  – Grażyna Mysza

                                  – Zofia Okarmus

                                   – Elżbieta Gutierrez

 

Sąd Koleżeński       – Elżbieta Baran

                                – Eleonora Kasiarz

                                – Jan Liskiewicz

 

VII Zarząd SSPM  2017 – 2021 

 

Prezes                     -Krystyna Droździewicz

Wiceprezes             – Małgorzata Kopeć

Skarbnik                 – Grażyna Mysza

Sekretarz                – Antoni Sapała

 

Członkowie:

                             – Wioleta Wcisło

                             – Joanna Chodor

                             – Jan Liskiewicz

 

Komisja Rewizyjna:

                              – Arkadiusz Wrzoszczyk

                              – Elżbieta Gutierrez

                              – Elżbieta Baran

 

Sąd Koleżeński:

                           – Sergiusz Romański

                           – Krystyna Kutek

                           – Anna Malinowska

Historia Partnerstwa Miast

1979 – pierwszy kontakt korespondencyjny skawińskiej drużyną harcerskiej „Czerwony Mak” z Panem Pawłem Dernowskim – generałem Brygady karpackiej, mieszkańca Civitanova Marche.

X 1987 – pierwsza oficjalna delegacja z Hürth w Skawinie, nawiązują się pierwsze bliższe kontakty, parafia ze Skawiny otrzymuje zaproszenie do Hürth

30 I – 12 II 1988 – dziewiętnastoosobowa grupa ze Skawiny przebywa w Hürth – zwiedzanie Hürth i Kolonii

4 VI 1988 – w uroczystości święceń księdza biskupa Kazimierza Nycza na Wawelu bierze udział delegacja z parafii Św. Katarzyny w Alt Hürth (Pan Willi Zylajew, jego żona oraz Pani Karin Hehl)

9 VII – 22 VII 1988 –  dwudziestojednoosobowa grupa z Hürth przybywa do Skawiny – wędrówka od Tatr do Bałtyku (Kraków, Warszawa, Niepokalanów, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Orłowo, Olsztyn, Stoczek, Zakopane, Częstochowa, Wadowice)

20 VII – 4 VIII 1989 – wizyta grupy ze Skawiny w Niemczech – Berlin, Hamburg, Hürth, Norymberga, Alpy

2 XII – 3 XII 1989 – wizyta w Skawinie Panów Zylajewa i Vosena

10 IV – 18 IV 1990 – czterdziestopięcioosobowa grupa z Hürth z wizytą w Skawinie – zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia

21 VIII 1990 – siedmioosobowa delegacja wyjeżdża do Hürth na uroczystości jubileuszowe – Dni Hürth

21 VII 1991 – czterdziestopięcioosobowa grupa ze Skawiny wyjeżdża na 2 tygodnie do Niemiec – Königswinter , Hürth i udział w Hürth International

10 – 11 XI 1991 – pierwsza wizyta Pana Pawła Dernowskiego wraz z trzema przedstawicielami miasta Civitanova Marche z okazji wręczenia sztandaru dla Kręgu Instruktorskiego „Czerwony Mak”

18 – 25 VII 1992 – trzydziestopięcioosobowa grupa z Hürth przebywa z wizytą w Skawinie – zwiedzanie Wieliczki, Pieskowej Skały, Czorsztyna, Szczawnicy, Oświęcimia, spływ Dunajcem

10 VII 1993 – czterdziestoczteroosobowa grupa ze Skawiny z wizytą w Austrii- St. Martin; Hürth, Kolonia; Brühl; Monschau; Akwizgran

29 VI 1994 – udział Panów Tomasza Skrzyńskiego oraz Kazimierza Dymanusa w uroczystości  50 rocznicy wyzwolenia Civitanova Marche przez 2 Polski Korpus Gen. Andersa

4 VI 1995 – goście z Hürth na poświęceniu Kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego przez kardynała Franciszka Macharskiego

30 VI 1996 – oficjalne podpisanie aktu nawiązania stosunków partnerskich pomiędzy Hürth w RFN a Skawiną w Rzeczypospolitej Polskiej, uroczystość miała miejsce w Hürth

VI 1997 – uroczysta sesja Rady Miejskiej z udziałem gości z Hürth

29 III 1997 – 12 osób z Hürth z wizytą w Skawinie – zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej, Raby, Dobczyc, Beskidu Wyspowego, Limanowej, Pasierbca, Krakowa, Zakopanego

28 VI 1997 – wyjazd grupy ze Skawiny do Niemiec – zwiedzanie Kolonii, Brohl, Maria Lach, Dusseldorfu; Szwajcaria, St. Martin

28 VIII – 1 IX 1997 – udział czterdziestoosobowej grupy ze Skawiny w Hürth International

25 – 26 IX 1997 – wizyta skawińskich harcerzy w Civitanova Marche w ramach udziału w 50 rocznicy powstania skautingu w Civitanova

5 – 8 VI 1998 – wizyta stuosobowej grupy z Hürth

22 – 23 VIII 1998 – czterdziestoczteroosobowa grupa ze Skawiny bierze udział w Hürth International

IX 1998 – dwie grupy młodzieży z Hürth z wizytą w Skawinie

5 – 6 XI 1998 – udział członków SSPM w Kongresie Partnerstwa we Frankfurcie nad Odrą

6 – 10 VI 1999 – wizyta trzydziestodwuosobowej grupy z Hürth – zwiedzanie Krakowa, Wieliczki, Zakopanego, Wadowic

VII 1999 – czteroosobowa delegacja bierze udział w Hürth International

IX 1999 – pobyt delegacji z Turčianskich Teplic w Skawinie

12 XI 1999 – podpisanie umowy z Turčianskimi Teplicami na Słowacji

V/VI 2000 – pobyt czterdziestoosobowej delegacji z Turčianskich Teplic w Skawinie

VI 2000 – grupa młodzieży i nauczycieli z Gimnazjum Nr 1 w Skawinie z wizytą w Turčianskich Teplicach

VII 2000 – sześć osób z Hürth „Tenisclub” z wizytą w Skawinie

VII 2000 – w ramach festiwalu chórów słowackich w Turčianskich Teplicach wystąpił żeński chór z Woli Radziszowskiej „Cantica”

13 – 19 VIII 2000 – trzydziestodwuosobowa grupa w Hürth

8 – 10 IX 2000 – przedstawiciele władz Hürth w Skawinie

25/26 XI 2000 – czterdziestoczteroosobowy chór dziewczęcy z Turčianskich Teplic w Skawinie

IV 2001 – dwóch nauczycieli z Gimnazjum Nr 1 w Skawinie wzięło udział w sympozjum w Hürth poświęconym rozwojowi współpracy międzyszkolnej

IV 2001 – grupa sportowców wzięła udział w międzyszkolnych zawodach sportowych w Hürth

25 IV – 6 V 2001 – wystawa artystyczna w Hürth, na której znalazły się też obrazy Pani Dulowskiej ze Skawiny

6 – 12 VI 2001 – grupa dziesięciu uczniów i trzech wychowawców ze szkoły specjalnej w Hürth przebywała gościnnie w Skawinie

IX 2001 – wiceburmistrz Thetford Jean Hay i członek zarządu miasta Edward Chambers uczestniczyli w otwarciu Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

14 – 19 IX 2001 – dwudziestojednoosobowa grupa z Hürth z wizytą w Skawinie, 15 IX odbyło się spotkanie w Turčianskich Teplicach

21 IX 2001 – grupa młodzieży z Gimnazjum Nr 1 wyjeżdża do Hürth

15 – 17 XI 2001 – członkowie SSPM wzięli udział w konferencji SChDW na temat polsko – niemieckiej wymiany młodzieży

11 XI 2001 – udział Panów Pawła Dernowskiego oraz Dulio Seri w uroczystych obchodach Święta Niepodległości; Polak, gen. Paweł Dernowski, który brał udział w wyzwoleniu Civitanova Marche  i Monte Cassino, uroczyście przekazał do Izby Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych swoje najwyższe odznaczenie – order Virtuti Militari

IV 2002 – piłkarze ze Skawiny wzięli udział w „Gold Cup” – międzynarodowych zawodach piłkarskich drużyn w Hürth

11 V 2002 – festiwal chórów młodzieżowych Słowacji, Polski i Ukrainy w Turčianskich Teplicach – udział delegacji z Urzędu Miasta i Gminy oraz Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast

20 – 25 VI 2002 – dwudziestoośmioosobowa grupa (w tym 15 osób z orkiestry dętej z ZSTE w Skawinie) oraz 4 osoby delegacji z Turčianskich Teplic wzięły udział w Hürth International

14 VIII 2002 – trzydziestojednoosobowa grupa z Kulturamt (Centrum Kultury) w Hürth gości w Skawinie

19 VIII 2002 – Ojciec Święty w Skawinie – w tej podniosłej uroczystości wzięła udział grupa z Turčianskich Teplic oraz Pan Gerd Eggert z Hürth

23 VIII 2002 – zmarł Siegfried Greiner – jeden z głównych inicjatorów idei partnerstwa w Hürth, wieloletni przyjaciel Skawiny

IX 2002 – piętnastoosobowa grupa młodzieży szkolnej z Hürth na wymianie w Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

20 – 22 IX 2002 – wyjazd członków SSPM oraz 2 osób z Hürth do Turčianskich Teplic

Boże Narodzenie 2002 – Nowy Rok 2003 – pobyt w Skawinie Pana Gerda Eggerta z Hürth

15 II 2003 – uroczyste otwarcie basenu z udziałem przedstawicieli miast partnerskich – burmistrza Turčianskich Teplic oraz przedstawiciela Hürth Pana Gerda Eggerta

V 2003 – uczniowie ZSTE wyjechali do Monachium w ramach kontaktów z tamtejszą szkołą

2 – 6 VI 2003 – trójstronne spotkanie młodzieży gimnazjalnej ze Skawiny, Hürth i Turčianskich Teplic w Görlitz

25 VI – 1 VII 2003 – delegacja SSPM, Rady Miejskiej z Burmistrzem oraz Kapelą „Radziszów” wzięli udział w obchodach dwudziestopięciolecia utworzenia miasta Hürth

26 – 30 VI 2003 – wizyta delegacji ze Skawiny w Civitanova Marche

VII 2003 – spotkanie Burmistrza Skawiny oraz przedstawicieli zarządu SSPM z Panią Mary Page z Thetford oraz Starostą miasta Roztoky Panem Stanislavem Bolońskim wraz z żoną

5 VIII 2003 – wizyta Pana Williego Zylajewa w Skawinie w trakcie której miały miejsce rozmowy o zaproszeniu do Hürth stuosobowej grupy młodzieży na Światowe Dni Młodzieży w 2005 roku

11 XI 2003 – obchody Święta Niepodległości uświetnił młodzieżowy chór z Turčianskich Teplic

29 XII 2003 – zebranie zarządu SSPM wraz z Panem G. Eggertem

I 2004 – Skawińskie Pogotowie ratunkowe otrzymało z Hürth ambulans

IV 2004 – piłkarze ze Skawiny wzięli udział w „Gold Cup” w Hürth

V 2004 – wizyta uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Skawinie w Niemczech

28 V – 6 VI 2004 – uroczyste obchody 640-lecia Skawiny z udziałem delegacji z Hürth, Thetford i Turčianskich Teplic, uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera

3 – 6 VI 2004 – delegacja ze Skawiny wzięła udział w Thetford Carnival

15 – 18 VII 2004 – Pan Stefan Żurawski wraz z synem Pawłem z wizytą w Skawinie

15 – 18 VII 2004 – wizyta samorządowców w Civitanova Marche we Włoszech

26 – 28 VIII – delegacja ze Skawiny wzięła udział w obchodach 60 rocznicy Powstania Narodowego na Słowacji

29 VIII – 7 IX 2004 – wizyta dwudziestopięcioosobowej grupy z Hürth, wspólny wyjazd do Turčianskich Teplic

24 IX 2004 – wymiana młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie ze szkołą Alberta Einsteina – Gymnasium w Sankt Augustin

4 – 5 IX 2004 – wizyta w Skawinie Pana George Dernowskiego i udział w spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami, imprezie „Pożegnanie Lata” oraz gminnych dożynkach w Jurczycach

XI 2004 – spotkanie uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 2 w Skawinie, Hürth i Słowacji w Turčianskich Teplicach

11 XI 2004 – podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z Thetford w Wielkiej Brytanii w trakcie obchodów Święta Niepodległości

20 XII 2004 – zmarł były burmistrz Hürth Rudi Tonn

3 – 6 III 2005 – wizyta delegacji z Civitanova Marche w Skawinie

9 IV 2005 – ratyfikacja umowy o współpracy partnerskiej z Thetford w Wielkiej Brytanii w tymże mieście

12 IV 2005 – otwarcie nowej siedziby SSPM, w którym wzięli udział goście z Hürth Pani Karin Hehl oraz Pan Volker Kanth

11- 13 V 2005 – delegacja ze Skawiny z wizytą w mieście Roztoky w Czechach

21 V 2005 – występ chóru „Mladość” z Turčianskich Teplic w trakcie Dni Powiatu Krakowskiego

26 – 31 V 2005 – udział delegacji z Thetford w obchodach Dni Skawiny

4 VI 2005 – podpisanie umowy partnerskiej z miastem Roztoky koło Pragi, udział w uroczystości gości z Turčianskich Teplic

1 – 3 VII 2005 – udział delegacji z Urzędu Miasta oraz Kapeli „Radziszów” w Dniach Turčianskich Teplic

16 VII 2005 – podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z Civitanova Marche we Włoszech

15 – 21 VIII 2005 – udział młodzieży ze Skawiny w Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii, na zaproszenie Pana Williego Zylajewa

26 – 28 VIII 2005 – udział delegacji z Urzędu Miasta oraz orkiestry dętej „Sygnał” z Radziszowa w Dożynkach w Turčianskich Teplicach

4 IX 2005 – udział przedstawicieli Urzędu Miasta z Turčianskich Teplic oraz występ chóru żeńskiego „Mladość” w trakcie gminnych dożynek w Polance Hallera, oraz udział w nich Pana Paula Waghorn z Thetford

9 XI 2005 – Międzyszkolne Forum Uczniów Szkół Podstawowych pod hasłem: „Partnerstwo Skawiny dla Europy” zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Rzozowie oraz Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast

11 XI 2005 – podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Skawiną i miastem Civitanova Marche (Włochy)

3 V 2006 – spotkanie przedstawicieli SSPM, Burmistrzów Miasta i Gminy Skawina oraz Państwa Gąsiorowskich z ZSTE w Skawinie z Paniami Fiamettą Marozzi oraz Noëlle Latreille w ramach współpracy nawiązanej przez ZSTE w Skawinie z Instituto Tecnico Commerciale „F. Corridoni” z Civitanova Marche.

4 – 7 V 2006 – delegacja SSPM, Rady Miejskiej z Burmistrzem, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie oraz Kapela „Radziszów” wzięli udział w odpuście Św. Wojciecha w mieście Roztoky.

26 – 28 V 2006 – udział delegacji Rady Miejskiej z Burmistrzem w obchodach 725 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki Turčianskich Teplicach oraz w uroczystości podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Turčianskimi Teplicami i miastem Holešov w Republice Czeskiej

1 – 4 VI 2006 – udział delegacji z Civitanova Marche oraz  Turčianskich Teplic w obchodach Dni Skawiny

16 – 18 VI 2006 – delegacja SSPM, Rady Miejskiej z Burmistrzem oraz Kapelą „Sokoły Skawińskie” wzięli udział w obchodach 40-lecia podpisania partnerstwa pomiędzy Spijkenisse, Thetford i Hürth oraz 10-lecia podpisania umowy pomiędzy Hürth i Skawiną

VII 2006 – Burmistrz wraz z pełnomocnikiem ds. promocji i strategii bierze udział w Święcie Błękitnej Flagi w Civitanova Marche

11 – 16 VIII 2006 – 15 osobowa grupa członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z wizytą w Thetford

25 – 26 VIII 2006 delegacja ze Skawiny bierze udział w Dożynkach w Turčianskich Teplicach

VIII 2006 w trakcie pielgrzymki śladami Jana Pawła II pielgrzymi z Civitanova Marche odwiedzają Skawinę

22 – 24 IX 2006 grupa członków Stowarzyszenia z wizytą w Turčianskich Teplicach

30 IX 2006 udział gen. Pawła Dernowskiego w uroczystych obchodach 65 rocznicy Bitwy o Tobruk

17 X 2006 finał konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie „Skawina i jej miasta partnerskie” pod honorowym patronatem burmistrza

15 – 20 X 2006 w ramach partnerskiej współpracy miast, która zakłada między innymi wymianę młodzieży szkolnej w Skawinie przebywała 39 osobowa grupa młodzieży ze szkół w Civitanova Marche wraz z opiekunami oraz delegacją z Urzędu Miasta

16 – 23 X 2006 grupa uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie przebywa w Civitanova Marche

25 – 26 stycznia 2007r. grupa członków SSPM z partnerską wizytą w Turčianskich Teplicach

5 – 16 marca 2007r. grupa członków SSPM z wizytą w mieście Roztoky w Czechach.

17 – 22 marca 2007r. w ramach partnerskiej współpracy miast grupa 45 uczniów skawińskich gimnazjów wraz z  nauczycielkami przebywała z rewizytą w mieście partnerskim Civitanova Marche we Włoszech.

20 – 24 marca 2007r. na zaproszenie władz partnerskiego miasta Civitanova Marche we Włoszech 3 osobowa delegacja ze Skawiny z Burmistrzem Adamem Najderem na czele  przebywała w naszym partnerskim mieście. Celem tej wizyty był udział w spotkaniu miast partnerskich Civitanova Marche mającym na celu podsumowanie rozwoju bliźniaczych stosunków między naszymi miastami w ostatnich latach oraz położenie podwalin pod dalsze przyjacielskie i braterskie relacje i współpracę, mogące rozwijać się między miastami.

14 kwietnia 2007r. udział delegacji z Turčianskich Teplic oraz Civitanova Marche w uroczystości konsekracji kościoła Miłosierdzia Bożego

14 – 21 kwietnia 2007r. uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych gościli 11 kolegów i dwie nauczycielki z Instituto Techinco Commerciale w Civitanova Marche, którzy przybyli do Skawiny w ramach wymiany.

28 kwietnia 2007r. reprezentanci mieszkańców partnerskiego miasta Skawiny Turčianske Teplice wzięli udział w V Międzynarodowy Bieg Skawiński „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

28 kwietnia – 3 maja 2007r. pobyt w Skawinie Pana Volkera Kanth z Partnerschaftsverein Hürth

30 kwietnia do 5 maja 2007r.  grupa 52 uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych oraz innych skawińskich szkół przebywała z pielgrzymką we Włoszech, w trakcie której miało miejsce spotkanie w Civitanova Marche z pielgrzymami, którzy odwiedzili Skawinę w sierpniu 2006r.

14 – 16 maja 2007r.  w ramach współpracy pomiędzy szkołami w Skawinie przebywała 10 osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej wraz z nauczycielkami z miasta partnerskiego Skawiny Roztoky.

6 – 11 czerwca 2007 w ramach wymiany rodzin w Skawinie przebywała 21 osobowa grupa mieszkańców partnerskiego miasta Skawiny Thetford

8 – 10 czerwca 2007 z okazji Dni Skawiny do Skawiny przybyły delegacje z Roztoky oraz Turčianskich Teplic.

Skip to content