Projekty

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast posiada duże doświadczenie w realizacji projektów, mających na celu integrację między członkami miast partnerskich (w tym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży), krzewienie idei partnerstwa miast oraz idei patriotyzmu, umożliwienie mieszkańcom poznania dziedzictwa kulturowego własnego regionu. W ostatnich latach były realizowane następujące przedsięwzięcia i projekty, które ujęto w sposób chronologiczny:

2009r.

 1. Współorganizowanie wyjazdów i wymiany młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 4 w Skawinie oraz Szkoły w Roztokach (Czechy).
 2. Podjęcie w lipcu 2009 r. grupy dzieci z Przemyślan (Ukraina).
 3. Zorganizowanie w sierpniu 2009 r. wyjazdu mieszkańców Skawiny do Przemyślan (Ukraina). 

2010r.

 1. Projekt „Skawinianie w Bundestagu” realizowany w kwietniu 2010 r. współfinansowany ze środków z budżetu gminy Skawina, w którym uczestniczyło 20 osób.
 2. Projekt „Skawinianie na europejskiej ścieżce” realizowany w sierpniu 2010r. współfinansowany ze środków z budżetu gminy Skawina. Uczestniczyły w nim 42 osoby.
 3. Organizacja pobytu grupy 20 seniorów z miasta partnerskiego Turčianskie Teplice na Słowacji.
 4. Współorganizacja wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 i 4 pobytu dzieci z Roztok (Czechy).
 5. Współorganizacja z Gimnazjum nr 1 w Skawinie pobytu młodzieży z Hürth ( Niemcy).
 6. Współorganizacja wyjazdu 40-osobowej grupy młodzieży ze skawińskich gimnazjów do Przemyślan (Ukraina). Projekt był realizowany z Gimnazjum nr 2 w Skawinie – październik 2010 r. 

2011r.

 1. Projekt „Skawina Cup 2011”, w którym uczestniczyła młodzież z trzech miast partnerskich, współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina – maj 2011.
 2. Współorganizacja wyjazdu młodzieży z Gimnazjum nr 1 do Hürth (Niemcy) – czerwiec 2011 r.
 3. Współorganizacja wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 i 4 wyjazdu dzieci do Roztok – (Czechy), we wrześniu 2011 r.
 4. Organizacja wyjazdu 40 osobowej grupy mieszkańców miasta Skawina do Turčianskich Teplic – październik 2011 r.
 5. Współorganizacja wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie do Brukseli (Belgia), wizyta w Europarlamencie listopad 2011 r.

2012r.

 1. Projekt „Skawinianie na Ukrainie. Poznanie Kresów jako bastionu Polskości” – sierpień 2012 r. współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina. 
 2. Organizacja wyjazdu 35 osobowej grupy mieszkańców Skawiny do Turčianskich Teplic – październik 2012 r.
 3. Projekt „Skawińska młodzież w Berlinie”, współfinansowany ze środków z budżetu gminy Skawina – udział wzięła młodzież z Gimnazjum 1 w Skawinie, Gimnazjum nr 2
  w Skawinie, Gimnazjum Katolickiego, Gimnazjum w Radziszowie i SOSzW, współfinasowany ze środków z budżetu gminy Skawina. 

2013r.

 1. Projekt „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie. Poznajemy nasze małe ojczyzny” realizowany przez SOSzW współfinansowany ze środków z budżetu gminy Skawina – maj 2013
 2. Projekt „Międzynarodowa Gimnazjada” – maj 2013 współfinansowany ze środków z budżetu gminy Skawina. W projekcie udział wzięła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Skawinie, Gimnazjum Nr 2 w Skawinie, Gimnazjum w Radziszowie i Gimnazjum Katolickiego w Skawinie. 
 3. Projekt „Razem w Europie” – czerwiec 2013 r. współfinansowany z budżetu gminy Skawina, w którym udział wzięła młodzież z Gimnazjum nr 1 w Skawinie, Gimnazjum Katolickiego w Skawinie, oraz młodzież z Przemyślan na Ukrainie.
 4. Organizacja wyjazdu 35 osobowej grupy mieszkańców Skawiny do Turčianskich Teplic – październik 2013 r.

2014r.

 1. Realizacja projektu „Razem w Skawinie”. Uczestnikami projektu była młodzież ze szkół gimnazjalnych z terenu gminy Skawina oraz miasta partnerskiego Przemyślany na Ukrainie.  Projekt wspófinansowany ze środków gminy Skawina – maj 2014 r.
 2. Udział stowarzyszenia w realizacji programu „Europa dla obywateli” przeprowadzonym przez gminę Skawina w ramach Dni Partnerstwa Miast i obchodów 650-lecia lokacji miasta Skawiny – czerwiec 2014 r.  
 3. Realizacja projektu „Skawina – Thetford  poznajmy skarby naszej przeszłości”. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy Skawiny oraz miasta partnerskiego Thetford (Wielka Brytania). Projekt współfinansowany z budżetu gminy Skawina  – czerwiec – wrzesień 2014r. 
 4. Realizacja projektu „Aktywni na Słowacji”. Uczestnikami projektu była młodzież ze szkół gimnazjalnych z terenu gminy Skawina oraz miasta partnerskiego Turčianskie Teplice na Słowacji. Projekt wspófinansowany z budżetu gminy Skawina – wrzesień 2014r.

2015r.

 1. Realizacja projektu „Aktywnie Razem”. Uczestnikami projektu były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie oraz miasta partnerskiego Przemyślany na Ukrainie. Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – czerwiec 2015r. 
 2. Realizacja projektu „Skawina – Roztoky. Nasze Małe ojczyzny”. Adresatami projektu byli mieszkańcy gminy Skawina i Roztok w Czechach. Projekt współfinansowany z ze środków z budżetu gminy Skawina – wrzesień 2015r.

2016r

 1. Organizacja pobytu dzieci z Ukrainy w Skawinie – wrzesień 2016 r. 
 2. Realizacja projektu „Integracja przez muzykę” we współpracy ze Szkołą Muzyczną I Stopnia w Skawinie . Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina – czerwiec 2016 r.
 3. Realizacja projektu „Polak – Czech. Dwa bratanki” realizowany we w współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Skawinie – maj 2016r.

2017r. 

 1. Realizacja projektu „Nasi czescy przyjaciele odwiedzają nasze ziemie” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Skawinie. Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina – październik 2017r. 
 2. Realizacja projektu „Do nas należy przyszłość. Jutro zaczyna się dziś”. Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina – wrzesień 2017 r.

2018r. 

 1. Realizacja projektu „Do nauki i zabawy z robotami czeskich kolegów zapraszamy” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Skawinie. Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina – październik 2018 r. 
 2. Realizacja projektu „Młodzi odważnie w przyszłość Europy” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Skawinie. Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina – czerwiec 2018 r.
 3.  
 4. Realizacja projektu „Jesień w Turčianskich  Teplicach. Skawina – Turčianskie Teplice 20 lat razem”. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy gminy Skawina i Turčianskich Teplic. Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina – październik 2019 r.
 5. Realizacja projektu „Odwiedziny naszych przyjaciół z Czech” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Skawinie. Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina – październik 2019 r. 

2021

 1. Realizacja projektu „Konkurs wiedzy o miastach partnerskich Skawina, Unii Europejskiej i działalności Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast” w ramach Międzyszkolnego Forum Uczniów Szkół Podstawowych pod hasłem „Ja Europejczyk”. Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina – czerwiec – październik 2021r. 
 2. Realizacja projektu „Międzynarodowy Konkurs Plastyczny – Miasta partnerskie oczami dzieci”. Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina – czerwiec – październik 2021r. 
2022 r

Projekty
SSPM w 2022 r. –  współfinansowane z
budżetu UMiG Skawina

„Wokół Krakowa – Partnerstwo zbliża”,

„Srebrny jubileusz Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miasta i nawiązania
stosunków partnerskich  Hürth”,

Skip to content