17 X 2006

17 X 2006

17 X 2006 w skawińskim Kinie „Piast” odbył się finał konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie „Skawina i jej miasta partnerskie” pod honorowym patronatem burmistrza. Celem konkursu, w którym wzięły udział szkoły podstawowe oraz gimnazja z terenu naszej Gminy, była popularyzacja wiedzy na temat Skawiny oraz jej miast partnerskich oraz rozpowszechnienie idei partnerstwa miast. Konkurs został przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: dla klas 1 – 3 szkół podstawowych był konkurs plastyczny, klasy 4 – 6 zmagały się z pytaniami zamkniętymi, a uczniowie gimnazjów musieli się wykazać wiedzą o Skawinie i jej miastach partnerskich, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania. Na konkurs plastyczny dostarczono 50 prac spośród których Komisja Konkursowa wybrała 5 prac autorstwa: Marioli Machnik z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej, Natalii Szafraniec ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie, Marii Kukuczka ze Szkoły Podstawowej w Polance Hallera, Wiktorii Beretta oraz Nikolli Rojek ze Szkoły Podstawowej w Borku Szlacheckim oraz pracę grupową wykonaną przez uczniów klas  1 –3 ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie, które zostaną opublikowane w formie materiałów promocyjnych naszego miasta. Wybór zwycięzców był trudny, ze względu na wyrównany poziom. Wszyscy laureaci konkursu zostali uhonorowani dyplomem oraz nagrodą rzeczową. Także dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum, których uczniowie zdobyli największą liczbę punktów, zostały ufundowane nagrody rzeczowe. Przebieg konkursu uświetniły występy artystyczne: uczniów klas 1 – 3 ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawinie, którzy zaprezentowali „Czerwonego Kapturka” w wersji międzynarodowej oraz występ muzyczny uczniów oraz nauczycielek z Gimnazjum Nr 2 w Skawinie. Na uroczystość finałową przybyli uczniowie wraz z nauczycielami oraz dyrektorzy szkół z terenu Miasta i Gminy. Swoją obecnością zaszczycili nas również uczniowie, nauczyciele oraz delegacja Urzędu Miasta z Civitanova Marche, którzy przebywali w Skawinie w dniach od 15 do 20 października w ramach wymiany uczniów pomiędzy szkołami.

Skip to content