Delegacja Skawiny z wizytą w czeskim Holešovie

Delegacja Skawiny z wizytą w czeskim Holešovie
W dniach 11 – 13 maja br. na zaproszenie Starosty Rudolfa Seiferta, u naszych czeskich przyjaciół w Holešovie – mieście partnerskim Skawiny, gościła oficjalna delegacja Skawiny w składzie: Burmistrz Paweł Kolasa, Skarbnik Gminy Teresa Wątor, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Ryszard Majdziak oraz z ramienia SSPM Wiceprezes Małgorzata Kopeć oraz Joanna Chodor Członek Zarządu SSPM.
Pierwszy dzień pobytu rozpoczęło spotkanie z Rudolfem Seifertem Starostą  Holešova w Urzędzie Miasta, w trakcie którego rozmawiano o bieżących działaniach i planach władz obu miast w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego. Wieczorem delegacja Skawiny oraz delegacje miast partnerskich naszego czeskiego partnera Turčianskich Teplic (Słowacja), Povazkiej Bystricy (Słowacja),  Topolcianky (Słowacja), Pszczyny (Polska) spotkały się na powitalnej kolacji, a następnie z księdzem Jerzym Walczakiem proboszczem holešovskiej parafii.
 
W sobotnie przedpołudnie na holešovskim Rynku odbywał się jarmark rzemiosła połączony z koncertami, prezentacją folklorystycznych zespołów z miast partnerskich naszych czeskich przyjaciół, w tym Turčianskich Teplic, Povazskiej Bystricy, Topolcianky oraz Holešova.
W tym samym czasie obok remizy strażackiej miał miejsce czesko – słowacki dzień sportowy połączony z zawodami pożarniczymi. W zawodach brały udział między innymi miejscowe zespoły strażackie oraz z Turčianskich Teplic ze Słowacji. Skawińska delegacja miała okazję spotkać się w tym miejscu z delegacją Turčianskich Teplic z burmistrzem Igorem Husem na czele.
Po południu na holešovskim zamku miał miejsce wernisaż otwierający wystawę fotografii Gustava Hegeduse – fotografa z Turčianskich Teplic.
Na godzinę 17.00 gospodarze zaplanowali podpisanie porozumienia o współpracy miast Holešova oraz Topolcianky na Słowacji. Oficjalne uroczystości odbywały się w pięknym barokowym zamku, zbudowanym w drugiej połowie XVII wieku. Tam właśnie rok temu odbyła się podniosła uroczystość podpisania  porozumienia o współpracy między Holešovem i Skawiną. W drugiej części spotkania tradycyjnie już goście uczestniczyli w uroczystości przekazania nagród ważnym i zasłużonym osobistościom roku 2017- mieszkańcom Holešova. Gala odbyła się w Sali Terrena, gdzie uwagę wszystkich gości zwróciły przepiękne barokowe malowidła sufitowe oraz bogato zdobiona sztukateria. Wieczorem zaś gospodarze zaprosili gości na koncert muzyczny Olega Sokolova i Neo Percussio, którzy zachwycili odbiorców wirtuozerią, rytmem i energią w swoim porywającym przedstawianiu i grze na bębnach. Wieczór zakończył się spotkaniem delegacji w New Drive Club, mieszczącym się w podziemiach zamku. Podczas nieformalnego spotkania zaproszonych delegacji omówiono obszary współpracy partnerskiej.
W niedzielne przedpołudnie delegacje uczestniczyły w uroczystej Mszy Świętej w barokowym Kościele pw. Najświętszej Marii Panny, w którym znajdują się relikwie św. Jana Sarkandera, polskiego kapłana, męczennika, patrona dobrej spowiedzi.
Po mszy św. w utworzonym pochodzie delegacje miast partnerskich, władze,  organizacje społeczne oraz mieszkańcy Holešova przeszli w kierunku zamku, obok którego została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona 130 rocznicy założenia Towarzystwa „Sokół” w Holešovie.
Następnie orszak przeszedł do zamkowego parku, gdzie w specjalnie wyznaczonej na ten cel alejce zamkowego parku, miała miejsce doniosła ceremonia posadzenia drzewek – lip na znak przyjaźni i współpracy w ramach partnerstwa miast, pomiędzy Holešovem i miastami partnerskimi, w tym Skawiny. W uroczystym sadzeniu lip wzięli udział przedstawiciele miast partnerskich. Dla skawińskiej delegacji była to wyjątkowa chwila, gdyż symboliczne drzewko zostało zasadzone w pierwszą rocznicę podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Skawiną a miastem naszych czeskich przyjaciół. Mamy nadzieję, że drzewko będzie się rozwijać a z opisaną tabliczką „Skawina” będzie nie tylko atrakcją turystyczną Holešova, ale również wyjątkową pamiątką oraz potwierdzeniem dobrych relacji między naszymi miastami. Tym gestem przedstawiciele Skawiny i Holešova stawiają na przyszłość, na długofalowy rozwój i przyjaźń.
Obchody  Dni Holešova i wizyty delegacji z miast partnerskich zakończył uroczysty obiad, a po pożegnaniu delegacja ruszyła w drogę powrotną do Skawiny.
Pożegnaniu towarzyszyło równocześnie zaproszenie do Skawiny, na uroczystości związane z Jubileuszem 10 lecia kontaktów partnerskich pomiędzy Skawiną a Przemyślanami na Ukrainie.
Fot. Hanna Helsnerova, Małgorzata Kopeć, Jana Slovenčíková, Ryszard Majdzik
Skip to content