„Dzień Europejski” w SOSW w Skawinie

„Dzień Europejski” w SOSW w Skawinie
20 czerwca 2012r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie odbył się Dzień Europejski, który obchodzony był pod hasłem „Europa w szkole – szkoła w Europie”.

W spotkaniu uczestniczyli znamienici goście i jednocześnie przyjaciele naszego Ośrodka: Pani Urszula Stochel – Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, Pan Tomasz Stawowy – Asystent Burmistrza ds. organizacji pozarządowych i sportu Pan Arkadiusz Wrzoszczyk – Wiceprezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Pani Małgorzata Kopeć – Skarbnik  SSPM, Pani Elżbieta Gutierrez – Członek Zarządu SSPM, Ksiądz Stanisław Kamionka, Przedstawiciele Fundacji Dar Serca-Skawina, Pan Samborski – Wiceprezes Skawińskiego Klubu Seniora, Pan Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie, Pani Lidia Frączek – laureatka Orderu Serca Serc 2012 oraz dyrektorzy szkół, członkowie SSPM, nauczyciele i rodzice.

Patronat honorowy nad tym szczególnym spotkaniem objął Generalny Konsul Ukrainy w Krakowie – Vitalij Maksymenko, który zaszczycił nas tego dnia swoją obecnością. „Cieszę się, że mogę tu dzisiaj być – wśród władz miasta, władz powiatowych, nauczycieli, rodziców, dzieci i wszystkich, którzy chcecie stać się przyjaciółmi dzieci z miasta partnerskiego Przemyślany na Ukrainie. Dziękuję Wam za zaproszenie i obiecuję, że przyjadę do Was raz jeszcze 12 lipca, by powitać razem z Wami dzieci z Ukrainy – zapewniał pan Konsul. Z wielką radością i wzruszeniem patrzył też na uśmiechnięte twarze dzieci, które chciały się podzielić swoimi przeżyciami związanymi z realizacją projektów, w których jednym z założenień jest współpraca międzynarodowa. Wychodzimy do świata i cieszymy się, że ten świat przychodzi też do nas, tu – do naszego Ośrodka – podkreślała Pani Dyrektor Grażyna Wójcik.

Jak dotąd uczniowie SOSW w Skawinie nie uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych. Wycieczka do Berlina w ramach projektu „Skawińska Młodzież w Berlinie” realizowanego pod egidą Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, była pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem. Uczniowie przedstawili fotorelację z pobytu w Berlinie, a następnie ofiarując symboliczną różę i pamiątkowe zdjęcie podziękowali tym wszystkim, dzięki którym mogli oni uwierzyć, że marzenia naprawdę się spełniają:

Bez Waszego pomysłu, trudu, zaangażowania i pomocy nigdy nie powiedzielibyśmy: „Byłem w Berlinie!” I za to dzisiaj Wam DZIĘKUJEMY 🙂

  • Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Skawińskiemu Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast, pod egidą którego odbył się ten wyjazd.
  • Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. Projekt „Skawińska Młodzież w Berlinie” był bowiem współfinansowany przez Urząd Miasta i Gminy Skawina.
  • Chylimy dziś nisko czoła przed Księdzem Stanisławem Kamionką, Księdzem Grzegorzem Odrzywołkiem, Księdzem Edwardem Ćmielem i Księdzem Włodzimierzem Łukowiczem. Dziękujemy za okazaną nam pomoc i wielkie serce.
  • Serdeczne podziękowania za finansowe wsparcie składamy na ręce Pani Urszuli Wiącek z „Fundacji Dar Serca-Skawina”.
  • Pamiętać będziemy też o pomocy i zaangażowaniu w nasze przedsięwzięcie Pana Arkadiusza Wrzoszczyka, Pana Pawła Grotowskiego – Prezesa Chrześcijańskiego Ośrodka Kultury i Pana Piotra Pyki z firmy „Iwion”.
  • Swoją wielką wdzięczność pragniemy dziś wyrazić dla Pani Heleny Kaim członka SSPM.
  • Dziękujemy również członkom Skawińskiego Klubu Seniora oraz wszystkich, którzy w jakiejkolwiek formie przyczynili się do tego, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie.

 

Następnie uczniowie zaprezentowali aranżację „Niebiesko-Żółtej Piosenki” przygotowywanej na przyjazd dzieci z miasta Przemyślany. Po ich występie głos zabrała Pani Dyrektor, która przedstawiła wszystkim program projektu „Euro 2012 – przeżyjmy to jeszcze raz!” – zakładającego cykl międzynarodowych rozgrywek sportowych, w których w okresie od 12 do 19 lipca 2012 r. uczestniczyć będzie 20-osobowa grupa dzieci z Przemyślan wraz z 20 wychowankami SOSW w Skawinie.

Występ artystyczny zakończony został polskim akcentem. Zebranym gościom przedstawiona została prezentacja multimedialna z muzycznym podkładem piosenki w wykonaniu Andrzeja Rosiewicza pt. „Pytasz mnie”. Zanim się jednak ona rozpoczęła, dzieci ubrane w strój krakowski wniosły specjalnie upieczony na tę okazję chleb. Ale to nie był koniec niespodzianek! Nim wybrzmiały ostatnie nuty tej pięknej, patriotycznej piosenki, na salę wjechał tort – przedstawiający trzy flagi: ukraińską, niemiecką i polską. Pierwszy kawałek tortu ukroił honorowo Pan Konsul.

Chcąc wyrazić swoją wdzięczność za przybycie i uświetnienie swoją osobą tej szczególnej „europejskiej uroczystości”, wychowankowie ofiarowali Panu Konsulowi obraz przedstawiający Zamek w Niedzicy. Pan Maksymenko nie krył wzruszenia.

Na koniec wszyscy odśpiewali z wielką radością polsko-ukraińską piosenkę „Hej Sokoły!”. Spotkanie uwieńczone zostało kulinarnym akcentem – pysznymi specjałami polskiej kuchni, przygotowanymi przez nauczycieli i rodziców uczniów SOSW w Skawinie.
Przyg. Agnieszka Zybek i Wioletta Wójcik
Skip to content