Finał projektu „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie partnerskie. …”

Finał projektu „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie partnerskie. …”

W dniu 7 czerwca 2013 r. w Sali Teatralnej Pałacyku Sokół w Skawinie odbył się „Dzień Europejski” zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie.

Impreza była finałem projektów realizowanych przez Ośrodek pod egidą Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast: „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie poznajemy nasze małe ojczyzny” i „Lwów – miasto sercu miłe. Kraków – miasto sercu bliskie. Nasze małe ojczyzny poznawane sercem i umysłem”.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zacni goście, których przywitała Dyrektor Ośrodka i jednocześnie członek Zarządu SSPM – Grażyna Wójcik. Gościem honorowym był Pan Witalij Maksymenko – Generalny Konsul Ukrainy w Krakowie. W szanownym gronie znaleźli się również: Wicestarosta Krakowski – Urszula Stochel, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Paweł Kolasa, Dyrektor Wydziału Edukacji Powiatu Krakowskiego – Lidia Pycińska, Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego – Adam Wójcik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Liszki – Władysław Szewczyk, Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w składzie: Prezes Krystyna Droździewicz, Wiceprezes Małgorzata Kopeć, Skarbnik Krystyna Kutek oraz członkowie: Joanna Chodor i Antoni Sapała.

W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Skawińskiego Centrum Wolontariatu – Katarzyna Witek, Wiceprezes Skawińskiego Centrum Wolontariatu – Mariusz Tarnopolski, Wiceprezes Fundacji „Dar Serca – Skawina” – Urszula Wiącek, Członek Zarządu Fundacji „Dar Serca-Skawina” – Zdzisław Samborski, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny – Stanisław Grodecki, Zastępca Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Skawiny – Ewa Tarnopolska, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie – Czesław Gąsiorowski, Kawaler Orderu Uśmiechu – Roman Ficek, Zastępca Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie – Anna Szatko, Asystent Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych i Sportu, Asystent Burmistrza ds. Partnerstwa Miast – Magdalena Hankus, Prezes Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie – Maria Blus, Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Skawinie – Elżbieta Gutierrez, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie – Olga Biedrawa, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie – Adam Łukasik, Opiekun SKE działającego przy ZSO w Skawinie – Dorota Karwat, Opiekun SKE działającego przy ZSTE w Skawinie – Andrzej Ciaptacz, Przewodnicząca Rady Rodziców w SOSW w Skawinie – Marzena Kasiarz oraz przyjaciele szkoły – Sławomir Tarnopolski, Jadwiga Zacharzewska, Małgorzata Janiec-Jania i Helena Kaim. Na uroczystość przybyli również członkowie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast – Czesława Kopeć, Eleonora Kasiarz, Halina Lech, Janina Kaleńska i Łukasz Kaleński.

Na uroczystości byli obecni także rodzice uczniów uczestniczących w projekcie, jak i sami uczestnicy. Koordynatorzy obu projektów: Agnieszka Zybek i Wioletta Wójcik w przygotowanej specjalnie na tę okazję prezentacji multimedialnej przedstawili sposób realizacji wszystkich działań wpisanych w założenia szkolnego przedsięwzięcia.

Wyświetlony został też film, który stanowił swoistą kronikę polsko-ukraińskiego spotkania młodzieży w Przemyślanach. Podczas uroczystości został przeprowadzony konkurs wiedzowy przygotowany przez nauczycieli SOSW w Skawinie: „Co wiem o Lwowie i mieście partnerskim Przemyślany?”.

Ogłoszone zostały również wyniki konkursu plastycznego: „Moje wrażenia z pobytu na Ukrainie”. Kończąc „europejskie spotkanie” Pani Dyrektor Grażyna Wójcik podziękowała tym wszystkim, którzy wsparli finansowo oba projekty, bądź też w innej formie przyczynili się do ich realizacji. W szczególnym sposób uhonorowany został Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie. Pani Dyrektor Grażyna Wójcik – wyrażając wdzięczność za pomoc dyplomatyczną przy organizacji wyjazdu uczniów SOSW w Skawinie na Ukrainę – przekazała na ręce Pana Witalija Maksymenko lalki w odświętnym stroju skawińskim. Następnie złożyła serdeczne podziękowania konkretnym osobom i instytucjom, dzięki którym realizacja naszego projektu została pomyślnie sfinalizowana.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina, Starostwa Powiatowego w Krakowie, Fundacji „Dar Serca – Skawina”, Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz innych, anonimowych darczyńców.
Skip to content