Obchody 725 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o Turčianskich Teplicach

Obchody 725 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o Turčianskich Teplicach

26 – 28 maja 2006r. – delegacja Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem wzięła udział w obchodach 725 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o Turčianskich Teplicach oraz w uroczystości podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Turčianskimi Teplicami i miastem Holešov w Republice Czeskiej.

Skip to content