Odszedł Manfred Faust

Odszedł Manfred Faust

W poniedziałek, 29 sierpnia 2016r., odszedł wieloletni przyjaciel Skawiny Manfred Faust, dr filozofii, ur. W 1950r. w Selters (Westerwald), pedagog dorosłych, wieloletni kierownik archiwum miejskiego w Hűrth, wybitny znawcę nadreńskiej historii.

W zasobach Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast znajduje się interesująca „Historia miasta Hűrth” napisana przez Manfreda Fausta, który bywał w naszym mieście wielokrotnie, pierwszy egzemplarz napisanej przez siebie książki podarował w geście szacunku i przyjaźni, panu Eugeniuszowi Krzemieniowi, wieloletniemu, aktywnemu członkowi SSPM, który następnie przekazał ją na własność partnerstwu. Książka, w języku niemieckim, będąca wynikiem długoletnich intensywnych badań, w interesujący sposób przedstawia historię liczącego obecnie prawie 60 000 mieszkańców Hűrth, miasta partnerskiego Skawiny. W tym wyczerpującym opracowaniu historycznym znajduje się również informacja o naszym mieście.

W latach 80 i 90-tych Manfred Faust był niezwykle mocno zaangażowany w nawiązanie przyjacielskich kontaktów między naszymi miastami. W Skawinie ostatni raz gościł kwietniu 2009r., podczas pobytu w Polsce zwiedził również Wygiełzów, Kraków i Wieliczkę.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Z wyrazami szczerego współczucia dla Rodziny i Przyjaciół.
Zarząd i Członkowie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast

Skip to content