Projekt „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie. Poznajemy nasze małe ojczyzny”

Projekt „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie. Poznajemy nasze małe ojczyzny”
Realizując idę działalności Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz kontynuując współpracę między szkołami, która zawiązała się w wyniku realizacji projektu „EURO 2012 – przeżyjmy to jeszcze raz”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie we współpracy ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast podjął działania zmierzające do realizacji kolejnego wspólnego międzynarodowego przedsięwzięcia – tym razem w sferze historyczno-kulturowej.

Projekt „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie. Poznajemy nasze małe ojczyzny” jest realizowany od 1 kwietnia 2013 r. Przebiega on trój-etapowo.

Pierwszy etap obejmuje działania przygotowawcze do spotkania z przyjaciółmi z Przemyślan na Ukrainie. Dzięki współpracy szkoły ze Skawińskim Centrum Wolontariatu 4 kwietnia 2013 r. przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe „Tradycyjny strój skawiński”. Młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie uczyła się również śpiewu hymnu Skawiny. Z pomocą nauczycieli przygotowała też prezentację multimedialną „Zabytki i ciekawe miejsca Skawiny i okolic w obiektywie”. Wiele radości i pozytywnych emocji dostarczyły uczniom zajęcia taneczne „Tańczymy Krakowiaka”. Dzięki pomocy p. Jadwigi Zacharzewskiej młodzież SOSW w Skawinie opracowała piękny układ choreograficzny tego regionalnego tańca, który zostanie zaprezentowany na Ukrainie.

Drugim etapem realizacji projektu jest wyjazd 25-osobowej grupy uczniów SOSW w Skawinie na Ukrainę w dniach 8-14 maja 2013 r. Podczas tego wyjazdu uczniowie ze Skawiny poznają ukraińskie realia, styl życia, tradycję i kulturę obwodu lwowskiego oraz zwiedzą Żółkiew – siedzibę rodową Żółkiewskich i Sobieskich, Lwów wraz z jego zabytkami i miasto partnerskie Przemyślany. W ramach tego etapu, uczestnicy projektu – 25-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Skawina oraz 25-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Przemyślan – przedstawią wcześniej przygotowane materiały i programy artystyczne obrazujące kulturę regionów, z których pochodzą. Wiodącymi zagadnieniami będą tutaj folklor (taniec, śpiew, kostium), architektura (budownictwo sakralne i świeckie) oraz historia i tradycja. Młodzi ludzie, uczestnicy polsko-ukraińskiej wymiany, w trakcie zajęć będą również poznawać język swoich sąsiadów. W lekkiej formie będą uczyć się zwrotów grzecznościowych, formuł i wyrażeń przydatnych w życiu codziennym oraz kontaktach towarzyskich. Powyższe założenia z zakresu historii lokalnej, kultury regionów oraz nauki podstaw języków polskiego i ukraińskiego będą realizowane w formie warsztatów, prezentacji, wycieczek historycznych i krajoznawczych oraz poznawania dziedzictwa kulturowego – wizyty w muzeach i instytucjach kultury. Szczególnym momentem podczas pobytu na Ukrainie będzie organizacja „Dnia Skawiny” w Przemyślanach, podczas którego zostaną przedstawione efekty pracy uczniów SOSW w Skawinie, które będą miały na celu zaprezentować naszą małą ojczyznę poza granicami kraju i jednocześnie promować Gminę Skawina na szczeblu międzynarodowym. Podczas tego dnia młodzież uczestniczyć będzie w obchodach 5-tej rocznicy podpisania umowy o partnerstwie miast: Skawiny i Przemyślan. W ramach tych obchodów planowane jest spotkanie z Burmistrzem Przemyślan – Aleksandrem Zozulya oraz z Konsulem Generalnym RP we Lwowie – Jarosławem Drozdem.

Końcowy – trzeci etap projektu będzie stanowił podsumowanie przeprowadzonych działań – zostanie zrealizowany po powrocie z Ukrainy. Zorganizowany zostanie konkurs „Moje wrażenia z pobytu na Ukrainie” oraz konkurs podsumowujący wiedzę o Lwowie i mieście Przemyślany.

Patronat honorowy nad całością działań realizowanych w ramach projektu objął Generalny Konsul Ukrainy w Krakowie – Witalij Maksymenko. Partnerem realizacji projektu jest Skawińskie Centrum Wolontariatu.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina, Starostwa Powiatowego w Krakowie, Fundacji „Dar Serca – Skawina”, Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz innych, anonimowych darczyńców.
Skip to content