Walne Zebranie Członków SSPM

Walne Zebranie Członków SSPM
12 kwietnia 2019r. w Sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, prowadzone przez Panią Annę Wąsowicz.
W trakcie zebrania Pani Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM w przygotowanej prezentacji multimedialnej zaprezentowała sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu SSPM za rok 2018, natomiast Pani Krystyna Droździewicz Prezes SSPM zaprezentowała sprawozdanie finansowe za rok 2018, które zostały przyjęte przez Walne Zebranie jednogłośnie.
Następnie Pani Prezes przedstawiła plan pracy i finansowy na rok 2019, które również zostały uchwalone jednogłośnie. W dalszej części zebrania Pan Arkadiusz Wrzoszczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Pan Sergiusz Romański Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego poinformował o braku wniosków do Sądu Koleżeńskiego w roku sprawozdawczym.
Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednogłośnie Zarządowi absolutorium. W Walnym Zebraniu uczestniczyły 34 osoby.
Skip to content