Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
W dniu 20 lutego 2017r. w Pałacyku „Sokół” przy ul. Mickiewicza w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków SSPM. W spotkaniu wzięło udział 50 członków Stowarzyszenia oraz Pani Magdalena Turkawska – reprezentująca Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
Po przyjęciu porządku zebrania przedstawicielki Zarządu: Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM przedstawiła sprawozdanie merytoryczne za 2016r. a Krystyna Droździewicz Prezes SSPM przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz plan pracy i plan finansowy na 2017 rok.
Sprawozdanie przedstawiła również Elżbieta Baran Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego oraz Komisja Rewizyjna, której przewodniczyła Pani Grażyna Mysza, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu SSPM za okres sprawozdawczy.
Walne Zebranie na postawiony wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi SSPM kończącemu tego dnia swoją kadencję.
Prezes Krystyna Droździewicz podziękowała członkom głosującym za udzieleniem absolutorium oraz Komisji Rewizyjnej, Komisji Sądu Koleżeńskiego, Zarządowi oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Skawinie oraz innym osobom i podmiotom za dotychczasową współpracę.
Głównym punktem zebrania były wybory do władz wybieralnych stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W głosowaniu tajnym z pośród 9 kandydatów do Zarządu SSPM, najwięcej głosów uzyskali: Małgorzata Kopeć, Joanna Chodor, Krystyna Droździewicz, Antoni Sapała, Grażyna Mysza, Wioleta Wcisło, Jan Liskiewicz.
W kolejnych głosowaniach wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Arkadiusz Wrzoszczyk, Elżbieta Baran, Elżbieta Gutierrez oraz Sąd Koleżeński w składzie: Sergiusz Romański, Krystyna Kutek, Anna Malinowska.
Nowe władze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast:

Zarząd SSPM:

Prezes – Krystyna Droździewicz
Wiceprezes – Małgorzata Kopeć
Sekretarz – Antoni Sapała
Skarbnik – Grażyna Mysza
Członkowie:
Joanna Chodor
Wioleta Wcisło
Jan Liskiewicz
 
Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Arkadiusz Wrzoszczyk
Zastępca Przewodniczącego: Elżbieta Baran
Członek: Elżbieta Gutierrez

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Sergiusz Romański
Zastępca Przewodniczącego – Krystyna Kutek
Sekretarz:  Anna Malinowska
Skip to content