Wieniec dożynkowy dla Michala Syguta

Wieniec dożynkowy dla Michala Syguta

Przełom sierpnia i września to dla gospodarzy, rolników z Gminy Skawina czas radości po zakończeniu pracy żniwnej. Dlatego też, w ubiegłą niedzielę 1 września, w Rzozowie odbyły się Dożynki Gminne stanowiące podsumowanie tegorocznych zbiorów.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Rzozowie, podczas której poświęcono wieńce dożynkowe. Następnie barwny korowód, wprowadził gości na plac dożynkowy obok Remizy OSP w Rzozowie, gdzie odbył się obrzęd dożynkowy w wykonaniu delegacji poszczególnych sołectw. Licznie zebrani mieszkańcy oraz zaproszeni goście, wzięli udział w pięknie przygotowanym święcie plonów.

Wśród zaproszonych gości, na uroczystościach dożynkowych byli również przedstawiciele z naszego miasta partnerskiego na Słowacji Turcianskich Teplic z Burmistrzem Michałem Sygutem na czele. Tradycją uroczystości dożynkowych jest prezentacja wieców połączona z ośpiewywaniem gości. Były przyśpiewki tradycyjne, humorystyczne, w większości tematycznie nawiązujące do osób, dla których były przygotowane. Wśród osób, które otrzymały wieniec dożynkowy był Michał Sygut Burmistrz Turcianskich Teplic.

Podczas tegorocznego Święta Plonów SSPM reprezentowały: Krystyna Droździewicz Prezes SSPM, Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM, Krystyna Kutek Skarbnik SSPM oraz Joanna Chodor Członek Zarządu SSPM.

Wizyta słowackiej delegacji na uroczystościach dożynkowych w naszej Gminie była kolejną wspaniałą okazją do zacieśniania przyjaźni pomiędzy mieszkańcami naszych miast, ale także wyjątkową szansą na poznanie naszej kultury i tradycji naszego region.

Skip to content