Wizyta uczniów z Jaśkowic w Biurze SSPM

Wizyta uczniów z Jaśkowic w Biurze SSPM

W sobotę 25 października br. Biuro Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast odwiedzała grupa uczniów klasy drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach.

Ta szczególna wizyta zorganizowana była po raz drugi przez Stowarzyszenie „Jaśkowice – Nasza Przyszłość”, które realizuje projekt bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego w ramach Programu English – Teaching 2014 – Projekt „The Colours of English”. Uczniom towarzyszyły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach na czele z Ewą Kozysą- Pasierbek koordynatorką projektu.

Grupę podjęła Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM. W specjalnie opracowanej prezentacji multimedialnej przybliżyła uczniom miasta partnerskie Skawiny oraz scharakteryzowała działalność Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

Dzieci zaciekawione były miastami partnerskimi Skawiny – ich tradycją i kulturą oraz codziennym życiem ich mieszkańców. W trakcie spotkania szczególną uwagę uczestników zwrócono na sens uczenia się języków obcych, które są furtką na lepsze życie i otwierają nowe możliwości. Dzieci podkreśliły, że znajomość języków daje między innymi możliwości swobodnego podróżowania, ogromne udogodnienie w komunikowaniu się i kontaktach między ludzkich na całym świecie.

Jednym z punktów wizyty uczniów z Jaśkowic w Skawinie była wycieczka do skawińskiego parku, gdzie zwiedziły otwartą w tym roku Alejkę Miast Partnerskich.

Skip to content