Współpraca z firmami z regionu Norfolk

Współpraca z firmami z regionu Norfolk

25 stycznia 2006r. w siedzibie Partnerstwa odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przedstawicieli Podkrakowskiej Izby Gospodarczej oraz Skawińskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości z Panią Jo Middleton – Menadżerem ds. Firm Międzynarodowych z Rady Hrabstwa Norfolk oraz Panem Leszkiem Wysockim – Doradcą Handlu Zagranicznego z East of England International. Spotkanie dotyczyło możliwości nawiązania współpracy pomiędzy firmami zrzeszonymi w PIG oraz SSP z firmami z regionu Norfolk, na terenie którego znajduje się miasto partnerskie Skawiny – Thetford.

W trakcie rozmowy zostały poruszone kwestie możliwych form współpracy firm z naszych regionów, możliwości zaprezentowania się firm polskich na rynku w Anglii oraz możliwości dofinansowania wspólnych projektów przez Unię Europejską.

Skip to content