Z cyklu „Zaprosili nas…”

Z cyklu „Zaprosili nas…”
11 kwietnia w skawińskiej „Jedynce” odbyła się  jubileuszowa gala finałowa X Jubileuszowej Edycji Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego, podczas której ogłoszono wyniki olimpiada. Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone laureatom  konkursu przez dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 1 panią Hannę Szczerbak oraz  Senatora RP- pana Marka Pęka, Wicewojewodę Małopolskiego- pana Piotra Ćwika, pana Ryszarda Majdzika i Antoniego Sapałę – przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie.
Uroczystość uświetnili swą obecnością liczni goście, m. in. Sojusznicy i Przyjaciele Szkoły: Andrzej Bobula, Krystyna Droździewicz reprezentująca Bibliotekę Pedagogiczną i Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, nasze stowarzyszenie reprezentowała również Wioleta Wcisło – członek Zarządu, Jerzy Gurba, Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie, Zdzisław Samborski – Wiceprezes Fundacji „Dar Serca”, Czesława Kopeć – Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, Dariusz Gawor – reprezentujący Policję w Skawinie oraz Dyrektorzy Szkół z terenu Miasta i Gminy Skawina.
Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia, a po części oficjalnej zaproszeni goście obejrzeli  show „English Express”.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za zaproszenie!
Skip to content