Z cyklu „Zaprosili nas…” Kwesta TPS”

Z cyklu „Zaprosili nas…” Kwesta TPS”
Już po raz dwunasty Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało „Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków na skawińskich cmentarzach”, w którą jako wolontariusze tradycyjnie zaangażowali się przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, nauczyciele oraz młodzież.
Organizowane w dniu Wszystkich Świętych zbiórki pieniędzy są sposobem na pozyskanie środków finansowych na renowację zabytkowych nagrobków, a ich organizatorzy niezmiennie podkreślają potrzebę troski o miejsca dokumentujące naszą skawińską historię. Pieniądze zebrane podczas dotychczasowych kwest, przyczyniły się do podniesienia walorów estetycznych zabytków cmentarnych, które poddane są niszczącemu działaniu czasu, a także zmiennym warunkom pogodowym. Jak co roku wolontariuszami byli przedstawiciele niemalże wszystkich skawińskich środowisk.
Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast reprezentowały: Krystyna Droździewicz i Małgorzata Kopeć, Jan Liskiewicz.
Skip to content