Z cyklu „Zaprosili nas…” Opłatek w TPS

Z cyklu „Zaprosili nas…” Opłatek w TPS
W dniu 28 grudnia 2017r. w skawińskim „Sokole” odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. To doroczne spotkanie członków i sympatyków TPS było połączone z podsumowaniem projektu „Wolontariusz Senior – to dumnie brzmi” realizowanego przez TPS, Skawińskie Centrum Wolontariatu oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie.
Spotkanie przebiegało w wyjątkowej i świątecznej atmosferze. Uczestniczyli w nim między innymi: zastępca burmistrza Norbert Rzepisko wraz z małżonką, przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Witold Grabiec, Krystyna Droździewicz Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie Anita Karczewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie Anna Kawaler oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych oraz członkowie TPS.

Wśród zaproszonych gości byli także uczestnicy projektu „Wolontariusz Senior – to dumnie brzmi”, wśród których liczną grupę stanowiły członkinie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast a wśród nich: Małgorzata Najder, Halina Żak, Ewa Ziarko, Czesława Kopeć, Wanda Pabian, Janina Kwarciak.
Podczas spotkania Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast reprezentowały Krystyna Droździewicz Prezes SSPM i Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM. Na spotkaniu byli obecni również inni członkowie SSPM a wśród nich: Małgorzata Janiec – Jania, Helena Kaim, Maria Lasok, Bronisław Bieś,  Władysław Matuła,  Antoni Sapała.
Warto podkreślić, że wśród członków TPS jest wiele osób, będących członkami Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, którzy również licznie uczestniczyli w uroczystości oraz brali udział w specjalnie przygotowanych na tą okazję przedstawianiach. Wśród aktorów były między innymi Panie: Ewa Tarnopolska, Czesława Kopeć, Janina Kwarciak, Wanda Pabian.
Skip to content