Z cyklu „Zaprosili nas” Spotkanie noworoczne w „Seniorku”

Z cyklu „Zaprosili nas” Spotkanie noworoczne w „Seniorku”
W dniu 20 stycznia br. w Pałacyku „Sokół”  odbyło się spotkanie opłatkowe organizowane przez Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek”.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy Norbert Rzepisko, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Masłowska, dyrektor CKiS Iwona Najder, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, a zarazem  prezes SSPM Krystyna Droździewicz, Krystyna Galacińska z Koła Robótek Ręcznych „Razemkowo”, nasze stowarzyszenie reprezentowała również skarbnik Zarządu Grażyna Mysza.  Spotkanie początkowo miało charakter opłatkowy, a to za sprawą kolęd i pastorałek wykonanych przez Ewelinę Adamus i Emila Sarnę, potem usłyszeliśmy piosenki o charakterze bardziej karnawałowym i biesiadnym wykonane przez Kapelę Andrzeja Tatki. W taki oto sposób tanecznym krokiem członkowie „Seniorka” powitali Nowy Rok.
Skip to content