Z cyklu „Zaprosili nas” Spotkanie opłatkowe w PTTK

Z cyklu „Zaprosili nas” Spotkanie opłatkowe w PTTK
18 stycznia 2018r. odbyło się w Pałacyku „Sokół” tradycyjne spotkanie opłatkowe członków PTTK. Spotkanie zaszczyciłł swą obecnością Zastępca burmistrza Witold Grabiec, byli również obecni przedstawiciele innych stowarzyszeń działających na terenie gminy, Maria Blus ze Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek”, Stanisław Grodecki z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, nasze stowarzyszenie reprezentowały prezes Krystyna Droździewicz i wiceprezes Małgorzata Kopeć.
W serdecznej, prawie rodzinnej atmosferze zebrani podzielili się tradycyjnym opłatkiem i wspólnie kolędowali. Spotkanie uświetnił występ Eweliny Adamus i Emila Sarny oraz członków PTTK, nie zabrakło łamania się opłatkiem oraz tradycyjnego podsumowania wycieczek zorganizowanych w 2018r. i planów na nowy rok.
Skip to content