Z Cyklu „Zaprosili nas…” – spotkanie opłatkowe w TPS

Z Cyklu „Zaprosili nas…” – spotkanie opłatkowe w TPS
W okresie świąteczno-noworocznym członkowie SSPM składają życzenia i biorą udział w spotkaniach opłatkowych zaprzyjaźnionych instytucji i stowarzyszeń. Już w dniu 28 grudnia 2018r. w skawińskim „Sokole” odbyło się doroczne, tradycyjne spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Spotkanie przebiegało w wyjątkowej i świątecznej atmosferze, a uczestniczyli w nim między innymi: Burmistrz Norbert Rzepisko, Witold Grabiec Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Ewa Masłowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie Anita Karczewska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie Anna Kawaler oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych oraz członkowie TPS.
NA zaproszenie Prezesa TPS, odpowiedziały również Panie: Krystyna Droździewicz Prezes SSPM oraz Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM, które reprezentowały Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast.
Skip to content