Za nami Projekt „Skawina-Thetford. Poznajemy skarby naszej przeszłości”

Za nami Projekt „Skawina-Thetford. Poznajemy skarby naszej przeszłości”

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zrealizowało projekt „Skawina – Thetford. Poznajemy skarby naszej przeszłości”. Projekt został napisany i zrealizowany w dwóch częściach: pierwsza miała miejsce w dniach 14 – 20 maja 2014r. w Skawinie, druga zaś miała miejsce w Thetford w dniach 25 – 30 września br.

Projekt „Skawina – Thetford. Poznajemy skarby przeszłości” realizowany był w ramach zadania publicznego „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” współfinansowanego przez ze środków budżetu gminy Skawina.

Zadanie 
było realizowane od 15 marca 2014r. do 30 września 2014r. poległo przede wszystkim na wymianie doświadczeń pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich Skawiny i Thetford w Wielkiej Brytanii w dziedzinie: kultury, edukacji, ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju podczas wizyty w Skawinie zaproszonych mieszkańców z Thetford – członków tamtejszego stowarzyszenia miast partnerskich. Była to również okazja do spotkania władz samorządowych (burmistrzów i przedstawicieli urzędów miast). W programie pobytu gości z Thetford przewidziane było zwiedzanie miasta i gminy, poznawanie kultury, tradycji, historii Skawiny, w szczególności udział w obchodach Jubileuszu 650.lecia lokacji miasta oraz obchodach Dni Partnerstwa Miast (w tym obchody 10 rocznicy podpisania umowy partnerskiej z Thetford). Wizyta miała miejsce w dniach 14 – 20 maja 2014r.

Z kolei druga część projektu zakładał wyjazd grupy członków SSPM oraz delegacji z UMiG do Thetford. Wizyta miała na celu poznanie poznanie tradycji, kultury miasta, obyczajowości naszych partnerów z Anglii oraz zwiedzanie innych atrakcji turystycznych. Mieszkańcy Skawiny mieli również możliwość spotkania się również z Polakami mieszkającymi w Thetford.

SSPM reprezentowali: pani Maria Gaweł-Dudzińska, Joanna Chodor, Hanna Malinowska wraz z mężem Jakubem Wiśniczem (państwo gościli grupę naszych przyjaciół z Anglii w maju br.), Małgorzata Najder, Grażyna Mysza, Krystyna Droździewicz – prezes SSPM, koordynatorki projektu – Małgorzata Kopeć i Krystyna Kutek. Grupie towarzyszyła nauczycielka języka angielskiego z SP w Jaśkowicach Ewa Kozysa-Pasierbek, która pełniła rolę tłumacza, ale również realizowała zamierzenia projektu napisanego przez własną szkołę.

Urząd Miasta i Gminy Skawina reprezentowała delegacja oficjalna w składzie: zastępca Burmistrza Stanisław Żak, skarbnik gminy Teresa Wątor oraz asystent burmistrza Tomasz Stawowy.

Członkowie SSPM byli goszczeni w domach naszych przyjaciół ze stowarzyszenia partnerstwa miast w Thetford – Thetford Twinning Association. Była więc to wspaniała okazja do poznawania języka, zwyczajów, kuchni angielskiej oraz nawiązywania indywidualnych przyjaźni. Program przygotowany przez stronę angielską był niezwykle bogaty.

Już w pierwszym dniu delegacja ze Skawiny miała okazję zobaczyć proces produkcji oryginalnej whisky w St George´s English Whisky Company w Roudham w hrabstwie Norfolk, a potem zwiedziła Bishop´s C of E Primary School, gdzie mieliśmy niepowtarzalną okazję przyjrzeć się zajęciom dodatkowym z gry na różnych instrumentach, plastyki i śpiewu. Wieczorem zaś po kolacji członkowie obu stowarzyszeń spotkali się w domu Judy Chisman, aby spędzić mile chwile przy dźwiękach muzyki angielskiej i polskiej.

Piątek 26 września przyniósł piękną wycieczkę do Bury St Edmunds, podczas której zwiedziliśmy Bury St Edmunds Cathedral i ogrody opactwa, a przewodnik w barwnych słowach przybliżył historię imponującej Katedry, żywot św. Edmunda i historię Anglii tego czasu. Po południu odwiedziliśmy najstarsze muzeum w Thetford Ancient House, a w przewodników wcielili się uczniowie jednej ze szkół. Wieczorem zaś wysłuchaliśmy występu zespołu „In to the Shadows” w siedzibie Thetford Town Council. Był to również czas na spotkanie z władzami miasta oraz przemówienia zastępcy burmistrza pana Stanisława Żaka i prezesa SSPM Krystyny Droździewicz.

W sobotę 27 września poznawaliśmy historię miasta Thetford, przed południem zwiedzając Dad´s Army Museum i Charles Burrell Museum in Minstergate. W godzinach południowych przed słynnym pubem Black Horse zobaczyliśmy Morris taniec, który jest formą angielskiego tańca ludowego, przy wykonaniu którego zwykle towarzyszy muzyka. Jest on oparty na wykonywaniu rytmicznych kroków i choreografii figur przez grupę tancerzy. Tancerze używają w trakcie tańca takich akcesoriów jak: kije, miecze, chusteczki. Po wyśmienitym występie odbył się lunch w gościnnym domu Judy Chisman. Po południu nasi gospodarze przygotowali nietypową wycieczkę po miejscach ważnych dla historii miasta. Oprowadzał nas sam Thomas Paine najwybitniejszy obywatel Thetford, autor fundamentalnej na owe czasy książki „Prawa człowieka” (w którego postać wcielił się Zastępca Burmistrza Thtford), oraz inne postaci mieszkańców miasta (odziani w stroje z epoki), którzy wycisnęli niezatarty ślad w dziejach miasta. Po południu uczestniczyliśmy w mszy św. w St Mary´s Roman Catholic Church, odprawionej specjalnie dla naszej grupy przez księdza Mateusza, wieczorem zaś wysłuchaliśmy koncertu RAFA Wings w Cornegie Room, dedykowanego kombatantom i żołnierzom, którzy odnieśli rany w walkach w Afganistanie.

Niedziela 28 października powitała nas słoneczną, prawie letnią pogodą w Londynie!
 Przejazd ulicami City, rejs statkiem po Tamizie, słynne London Eye, spacer po Trafalgar Square, Big Ben, Pałac Buckingham to atrakcje, które większość z nas miała okazję zobaczyć pierwszy raz w życiu.

Poniedziałek 29 września znów poświęcony był Thetford.
 O godzinie 13.00 uczestniczyliśmy w doniosłym wydarzeniu zasadzenia w Nuns Bridges drzewa poświęconego przyjaźni i 10-leciu współpracy Thetford i Skawiny, potem burmistrz Thetford pani Sylvia Arms przyjęła polską grupę w Kings House, gdzie mogliśmy zobaczyć regalia królewskie przechowywane z ogromnym pietyzmem od XVI w. w tym miejscu.

Po południu prezes SSPM Krystyna Droździewicz i wiceprezes Małgorzata Kopeć zaprezentowały działalność stowarzyszenia oraz założenia realizowanego projektu w Thetford Academy. Miłym akcentem było wręczenie prezesowi Thetford Twinning Association Grahamowi Sigleyowi lalek w strojach skawińskich oraz program artystyczny przygotowany przez panie ubrane w stroje krakowskie, które wykonały żywiołowo kilka przyśpiewek ludowych z regionu Małopolski. We wtorek wczesnym rankiem, pełni wrażeń, z głową pełną pomysłów na kolejne projekty opuściliśmy gościnne Theford.

Podstawowe założenia projektu zrealizowaliśmy w pełni, zyskaliśmy przyjaciół, nawiązaliśmy serdeczne więzi, poznaliśmy historię, obyczaje, język, ale przede wszystkim nawiązaliśmy bliskie relacje z mieszkańcami Thetford, co daje nadzieję na kolejne lata owocnej współpracy obu miast i obu stowarzyszeń.

Skip to content