Zaproszenie do udziału w konkursie

Zaproszenie do udziału w konkursie

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Miasta partnerskie oczami dzieci”

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast oraz Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach ogłaszają Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. „Miasta partnerskie oczami dzieci”, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko. 

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych w wieku 6-9 lat z terenu gminy Skawina oraz 7 miast partnerskich Skawiny tj.: Turčianskich Teplic (Słowacja), Holešova (Czechy), Roztok (Czechy), Hürth (Niemcy), Thetford (Wielka Brytania), Civitanova Marche (Włochy) i Przemyślan (Ukraina).

Cele,szczegółowe założenia organizacyjne zawarte są w Regulaminie Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pt. „Miasta partnerskie oczami dzieci” – do pobrania w załączniku. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

Projekt współfinansowany ze środków z budżetu gminy Skawina w ramach konkursu ofert na udzielenie dotacji w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2021 r.

     

Skip to content