20 lat współpracy z Hürth

20 lat współpracy z Hürth

W dniach 8- 11 września 2016r. odbyły się w naszym mieście partnerskim Hürth uroczyste obchody Dni Partnerstwa Miast, podczas których w szczególny sposób zaakcentowano 50-lecie podpisania umów partnerskich z Spijkenisse w Holandii, Thetford w Wielkiej Brytanii oraz 20-lecie podpisania umowy ze Skawiną.

Na zaproszenie burmistrza Hürth Dirka Breuera oraz Rüdigera Winklera prezesa Partnerschaftsverein Hürth do Hürth wyjechała delegacja Urzędu Miasta – zastępca burmistrza Norbert Rzepisko, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Masłowska oraz delegacja Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w składzie: prezes SSPM Krystyna Droździewicz oraz członkowie Zarządu Sergiusz Romański, Arkadiusz Wrzoszczyk, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Mysza oraz pierwszy prezes SSPM Elżbieta Baran, która wniosła wielkie zasługi w powstanie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz współpracę między naszymi miastami.

W uroczystościach wzięli udział również: burmistrz Spijkenisse Miriam Salet wraz z delegacją, burmistrz Thetford Terry Jermy wraz radną Brendą Canham i delegacja Twinning Association na czele z przewodniczącą Janet Smith Gibbon. Do Hürth przybyła również delegacja z Argelȇs-sur-Mer, miasta partnerskiego Hürth leżącego we Francji.

Pierwszy dzień pobytu rozpoczął się smutną uroczystością 
– pogrzebem Manfreda Fausta wieloletniego przyjaciela Skawiny, dr filozofii, pedagoga dorosłych, wieloletniego kierownika archiwum miejskiego w Hűrth, wybitnego znawcy nadreńskiej historii. Po obiedzie delegacje wzięły udział w krótkiej wycieczce po Hürth, o którego historii i współczesności opowiadał burmistrz Dirk Breuer. Ciekawostką były niewątpliwie wykopaliska świadczące o tym, że na terenie miasta już w czasach prehistorycznych znajdowały się osady. Przez Hürth prowadził wówczas rzymski akwedukt Eifel, zaopatrujący w wodę Kolonię.

Sobotnie przedpołudnie wypełniła wycieczka, którą rozpoczęła wizyta w „EkoZet” Energy Center w Rhein-Erft, z którego udaliśmy się do malowniczego miasteczka Schmidt, gdzie zaproszono nas na lunch, a następnie zwiedzaliśmy niezwykle malownicze miasteczko Nideggen w powiecie Düren, z odrestaurowanym zamkiem Burg Nideggen.

Wieczorem zaś miała miejsce uroczysta Gala Partnerstwa Miast, którą rozpoczęło zasadzenie w Bürgerpark drzewa przyjaźni z Spijkenisse. Podczas Gali przemówienia wygłosili burmistrzowie: Dirk Breuer, Miriam Salet, Jerry Jermy oraz Norbert Rzepisko. Galę poprowadził Rüdiger Winkler. Podniosłym momentem Gali był wpis do księgi pamiątkowej, wpis ten złożył burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko i prezes SSPM Krystyna Droździewicz. Następnie z rąk Dirka Breuera burmistrzowie Spijkenisse Miriam Salet, Terry Jermy z Thetford i Norbert Rzepisko odebrali pamiątkowe patery. Sobotnia Gala stal się okazją do spotkań z przyjaciółmi z Hürth Willim Zylajewem, Wolkerem Kanthem, Katarzyną Figurą, Karin Hehl, Pauline i Klausem Peterem Pokolm. To spotkanie przyniosło wiele refleksji i wspomnień o wydarzeniach i tych wszystkich osobach, dzięki którym przyjaźń między miastami Skawina i Hürth trwa już od 1987r. od pierwszych nieformalnych kontaktów, sfinalizowanych umową partnerską podpisaną 30 czerwca 1996r.

W niedzielne przedpołudnie delegacje uczestniczyły w poświęceniu Piety przy Brentenstraße, a potem w procesji i mszy św. w Kościele St. Maria Geburt w Hürth-Efferen, a następnie w obiedzie pożegnalnym.

Wizyta w Hürth przyniosła wiele wspaniałych wrażeń i wiele refleksji o przyjaźni, która trwa od lat. Na każdym kroku spotkaliśmy się z ogromną gościnnością i ogromnym sercem i z pewnością cztery wrześniowe słoneczne dni spędzone w Hürth zapiszą się w pamięci wszystkich zaproszonych delegacji.

Skip to content