Goście z miast partnerskich na Dożynkach w Radziszowie!

Goście z miast partnerskich na Dożynkach w Radziszowie!
W sobotę 27 sierpnia br. w Radziszowie miało miejsce doroczne Święto Plonów. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. z poświęceniem wieńców dożynkowych, którą celebrował ks. Stanisław Kamionka , proboszcz parafii pw. Św. Wawrzyńca.
W homilii zwrócił uwagę, że chrześcijański sens Dożynek, to dziękczynienie Bogu za urodzaj i plony oraz wdzięczność tym, którzy dbają o dostatek chleba czyli rolnikom, ogrodnikom, sadownikom i działkowcom.

 

Podczas uroczystości dożynkowych, poszczególne miejscowości miały okazję podziękować za pomyślny urodzaj przy pomocy wieńca i przyśpiewek władzom państwowym, miasta, powiatu, województwa, lokalnym przedsiębiorcom i dobroczyńcom.

 

Wśród zaproszonych gości na dożynki przyjechały delegacje z miast partnerskich Skawiny: Przemyślan na Ukrainie z Panem Aleksandrem Zozulya na czele – Burmistrzem  oraz Turcianskich Teplic ze Słowacji na czele z Panem Burmistrzem Igorem Husem.

 

W trakcie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa przekazał przedstawicielom miast partnerskich pamiątkowe „kosze obfitości”.

Wizyta gości z zaprzyjaźnionych miast  była okazją do spotkania się z członkami naszego stowarzyszenia oraz przedstawicielami różnych środowisk, którzy w tym czasie przebywali na uroczystościach dożynkowych w Radziszowie.

Skip to content