Doroczne spotkanie opłatkowe członków SSPM

Doroczne spotkanie opłatkowe członków SSPM

Jak co roku, pełna ciepła i wzajemnej życzliwości atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, które odbyło się 9 stycznia 2016r. na plebanii Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie, a stało się to jak zawsze dzięki życzliwości ks. proboszcza Włodzimierza Łukowicza. Przypomnijmy, to w tym miejscu zrodziła się idea partnerstwa miast.

Obecna na spotkaniu prezes SSPM Krystyna Droździewicz w imieniu swoim i Zarządu SSPM podziękowała księdzu proboszczowi za gościnę i obecność na spotkaniu, pomimo wielu obowiązków jakie miał w tym czasie. Pani K. Droździewicz złożyła w imieniu całego Zarządu SSPM życzenia wiary, nadziei, miłości i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Spotkanie opłatkowe tradycyjnie zgromadziło członków stowarzyszenia, ale również zacnych gości, wśród których był wspomniany ksiądz proboszcz Włodzimierz Łukowicz. Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Norbert Rzepisko Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, który w złożył serdeczne słowa i życzenia w imieniu swoim oraz w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasy.

Pan Norbert Rzepisko w swoim wystąpieniu zapewnił o kontynuowaniu przez władze Skawiny dalszej współpracy z miastami partnerskimi oraz wspieraniu naszego stowarzyszenia w działalności na rzecz rozwijania i propagowania idei partnerstwa miast. Zapoznał się z dorobkiem „partnerstwa” oraz naszymi wspomnieniami spisywanymi na kartach kroniki stowarzyszenia niegdyś przez Panią Aleksandrę Kwiatoń – Wrześniak a od kilku lat przez Małgorzatę Kopeć. Złożył gratulacje i wyrazy uznania dla tak dużego dorobku naszego Stowarzyszenia.

W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził wszystkich wspaniały koncert kolęd w wykonaniu Magdaleny Kutek (córki naszej koleżanki Krystyny) oraz Jej przyjaciółek: Klaudii, Dagmary i Moniki.

Zwieńczeniem uroczystości było dzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania, składanie sobie wzajemnie życzeń i wspólne kolędowanie.

Serdecznie dziękujemy ks. kan. Włodzimierzowi Łukowiczowi za możliwość zorganizowania spotkania, Zespołowi, który uświetnił spotkanie oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina Pawłowi Kolasie, oraz naszym koleżankom i kolegom za pomoc w organizacji spotkania opłatkowego!

Skip to content