Już wkrótce rusza projekt „Razem w Europie”

Już wkrótce rusza projekt „Razem w Europie”
W dniach 6 – 12 czerwca 2013r. nasze Stowarzyszenie będzie realizowało kolejny projekt pt. „Razem w Europie” kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych Miasta i Gminy Skawina oraz młodzieży z partnerskiego miasta Przemyślany z Ukrainy.

Celem przedsięwzięcia jest integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej na płaszczyźnie sportu i rekreacji. Realizacja projektu rozpocznie się 6 czerwca wspólnym spotkaniem w Gimnazjum nr 1 w Skawinie. Wówczas uczestnicy projektu będą mieli okazję do wspólnego poznania się oraz przedstawiony zostanie program w ramach którego będzie realizowany projekt.

Projekt „Razem w Europie” zakłada wspólny wyjazd młodzieży do Berlina podczas którego młodzież zwiedzi stolicę Niemiec oraz Poczdam, spotkanie z Willym Zilajewem posłem do Bundestagu, zwiedzanie Bundestagu, zwiedzanie m.in. Muzeum DDR, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud, Muzeum Niemiec, kilkugodzinny pobyt w Tropical Island (Tropikalny Park Rozrywki i Wypoczynku ) oraz inne atrakcje o charakterze sportowo – rekreacyjnym służące integracji młodzieży.

W trakcie wyjazdu weźmiemy również udział w akcji:”dzień.de | der-tag.pl 2013″ realizowanej przez organizację Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Po powrocie młodzież ukraińska będzie miała okazję zobaczyć najciekawsze miejsca Skawiny oraz Krakowa, zwiedzi również Kopalnię Soli w Wieliczce.

12 czerwca w Zespole Szkół Katolickich w Skawinie odbędzie się podsumowanie projektu.

        Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Skawina oraz Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.
Projekt realizuje Sergiusz Romański i Arkadiusz Wrzoszczyk we współpracy nauczycielami szkół gimnazjalnych Joanną Stadnik (Gimnazjum Katolickie w Skawinie) i Beatą Klamerus (Gimnazjum nr 1 w Skawinie).  „
Skip to content