Zaprosili nas…

Zaprosili nas…

We wtorek, 21 maja 2013 r. , odbył się uroczysty finał Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego, podczas którego wręczono nagrody jej laureatom oraz zwycięzcom dwóch innych konkursów zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Skawinie – Gminnego Konkursu Plastycznego na pracę zatytułowaną „Gwiazdy we wszechświecie” oraz konkursu muzycznego zorganizowanego pod hasłem: „Gwiazdy polskiej piosenki”. Na uroczystą galę przybyło wielu znakomitych gości, a Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast reprezentowała Skarbnik Zarządu pani Krystyna Kutek.

Zaproszono nas również do prac w jury Gminnego Konkursu Głośnego Czytania w Języku Angielskim „Read Loud Contest””. Organizatorem zmagań konkursowych była Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie. Konkurs odbył się 29 maja br., a w jury zasiadła – prezes SSPM – pani Krystyna Droździewicz. W szranki konkursowych zmagań stanęło 17 uczniów gminnych szkół, którzy zaprezentowali wybrane przez siebie, a potem wylosowane teksty literackie w języku angielskim. Dzieci, co podkreśliło zgodnie jury, wykazały się nie tylko znajomością języka, ale również niejednokrotnie, dużym talentem aktorskim. Laureatom i uczestnikom wszystkich konkursowych zmagań serdecznie gratulujemy!

Skip to content