Nadzwyczajne Walne Zebranie SSPM

Nadzwyczajne Walne Zebranie SSPM

W związku z rezygnacją pani Ewy Malinowskiej ze stanowiska Prezesa SSPM oraz członka Zarządu w dniu 27 października 2009r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. W zebraniu wzięło udział 56 członków Stowarzyszenia.
W tracie zebrania członkowie stowarzyszenia przyjęli do wiadomości rezygnację pani Ewy Malinowskiej ze stanowiska Prezesa SSPM. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w miejsce ustępującej pani Prezes w skład Zarządu weszła pani Elżbieta Gutierrez. W dalszej części zebrania odbyły się wybory Prezesa i z-cy Prezesa. W wyniku głosowania nowym Prezesem SSPM został pan Sergiusz Romański a z-cą Prezesa pan Arkadiusz Wrzoszczyk.

Skip to content