Delegacja na Hürth InternationalDelegacja na Hürth International

Delegacja na Hürth InternationalDelegacja na Hürth International

Jak co roku w Hürth spotkały się delegacje miast partnerskich w ramach obchodów Hürth International. Wśród zaproszonych gości były delegacje z Francji, Holandii, Kenii, Wielkiej Brytanii, a także Polski.
Miasto Skawina reprezentowali radni Miasta i Gminy Skawina w osobach: Anna Wąsowicz, Grzegorz Gruca i Grzegorz Wasyl oraz przedstawiciele zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w osobach: Grażyna Wójcik i Sergiusz Romański.
Obchody  Hürth International obfitowały w liczne spotkania z przedstawicielami miast partnerskich, w wymianę wzajemnych doświadczeń i pomysłów na dalszą współpracę. Niezwykle urokliwa była część artystyczna na którą składały się występy muzyczne i taneczne prezentowane przez rożne kraje.
Podczas naszego pobytu w Niemczech gospodarze imprezy opowiedzieli nam o swoich planach nawiązania współpracy z Turcją. Dziękując za ciepłe przyjęcie wyraziliśmy nadzieję na rychłe spotkanie, tym razem w Polsce podczas dorocznych obchodów Dni Skawiny w czerwcu 2010 r.

przyg. S. Romański

Skip to content