Nasze jury w konkursie “Read Loud Contest” w SP 4

Nasze jury w konkursie “Read Loud Contest” w SP 4

12 maja 2022r. po raz kolejny Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zostało zaproszone do udziału w obradach jury Gminnego Konkursu Głośnego Czytania w Języku Angielskim „Read Loud Contest” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Skawinie. Głównym celem konkursu jest popularyzacja kultury anglojęzycznej oraz  wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania czytaniem w języku angielskim oryginalnych tekstów literackich. Organizatorami przedsięwzięcia były nauczycielki SP4 w Skawinie, anglistki: Renata Okarmus i Magdalena Popiela-Spólnik.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział aż 23 uczestników z klas IV-VIII – uczniów          z dwunastu szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skawina.  Uczniowie czytali fragmenty przygotowanych przez siebie tekstów literackich, a  komisja konkursowa oceniała: wyrazistość czytania, płynność, wymowę i intonację oraz interpretację tekstu ( czytanie oddające nastrój i emocje bohatera/bohaterów).  W pracach jury uczestniczyły z ramienia SSPM pani Elwira Biel oraz Krystyna Droździewicz.  Poziom przygotowania uczestników był niezwykle wysoki, a laureatami zostali:

I miejsce Aleksandra Apostoł z Katolickiej Szkoły Podstawowej
II miejsce Aleksandra Ostrogórska ze Szkoły Podstawowej w Rzozowie oraz Zuzanna Jaskuła ze Szkoły Podstawowej w Radziszowie,
III miejsce Kamila Tobiasz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie

Jury przyznało również trzy wyróżnienia, które otrzymali:

Wiktor Krawiec ze Szkoły Podstawowej w Krzęcinie
Emilia Korniak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie
Marlena Tobiasz z Katolickiej Szkoły Podstawowej.

Każdy z 23 uczestników konkursu otrzymał nagrodę rzeczową oraz pamiątkowy magnes z logo naszego Stowarzyszenia, a podziękowania trafiły do rąk nauczycieli opiekunów merytorycznych uczniów. Zwycięzcom, wyróżnionym i ich nauczycielom  oraz ORGANIZATOROM – Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie serdecznie gratulujemy!

Skip to content