Z wizytą w Holeszowie _15-16 maja 2022r.

Z wizytą w Holeszowie _15-16 maja 2022r.

W dniach 15 i 16 maja 2022r.  delegacja ze Skawiny przebywała z oficjalna wizytą w naszym partnerskim mieście Holeszów z okazji  700-lecia powstania miasta. W skład  delegacji  wchodzili
Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina pan Witold Grabiec,  przewodnicząca Rady Miejskiej  pani  Ewa Masłowska  skarbnik pani Teresa Wątor, sekretarz  pani Agnieszka  Juszczak-Lisek oraz sekretarz Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast pani Joanna Chodor.  W ramach obchodów powstania miasta zorganizowano wiele imprez  artystycznych i sportowych.  W sobotę   oglądaliśmy mecz   piłki nożnej, wysłuchaliśmy koncertu jazowego na dziedzińcu zamku,  oglądaliśmy bajkę „Kopciuszek”  w  ogrodzie zamkowym. W niedzielę uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej w kościele Najświętszej Marii Panny z udziałem wszystkich delegacji miast partnerskich Holeszowa. Po mszy świętej    byliśmy świadkami   sadzenia  pamiątkowego drzewa przez starostę Holeszowa Rudolfa  Seiferta przed zamkiem z okazji 700- lecia miasta. W czasie spotkania integracyjnego z miastami partnerskimi sekretarz Stowarzyszenia  pani Joanna Chodor wręczyła panu staroście pamiątkową statuetkę za szerzenie idei partnerstwa  między  Skawiną a Holeszowem. Po południu   zwiedzaliśmy  Bazylikę Najświętszej Marii Panny w Hostyniu. Zakończeniem obchodów miasta była  prezentacja  wieczorem pięknej  opery   „Sprzedana narzeczona’’ B.Smetany w ogrodzie zamkowym. Podziwialiśmy wspaniały występ aktorów, przepiękne stroje,  cudowną muzykę. Wysłuchanie opery w  ogrodzie zamkowym było dla nas niezwykłym przeżyciem i na długo pozostanie w naszej pamięci.

Skip to content