Podsumowanie projektu „Razem w Europie”

Podsumowanie projektu „Razem w Europie”
12 czerwca br. w Zespole Katolickich Szkół przy ul. ks. Troski w Skawinie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Razem w Europie” kierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych Miasta i Gminy Skawina oraz młodzieży z partnerskiego miasta Przemyślany z Ukrainy.
Celem przedsięwzięcia była integracja młodzieży polskiej i ukraińskiej na płaszczyźnie sportu i rekreacji. Realizacja projektu rozpoczęła się 6 czerwca wspólnym spotkaniem w Gimnazjum nr 1 w Skawinie, podczas którego   uczestnicy projektu  mieli okazję do wspólnego poznania się i zapoznania z programem przedsięwzięcia.

Projekt „Razem w Europie” zakładał wspólny wyjazd młodzieży do Niemiec, podczas którego młodzież zwiedziła stolicę Niemiec oraz Poczdam. W Berlinie młodzież spotkała się z Willym Zilajewem posłem do Bundestagu a także zwiedziła Bundestag, Muzeum DDR, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud, Muzeum Niemiec.

Ponadto projekt zakładał kilkugodzinny pobyt w Tropical Island (Tropikalny Park Rozrywki i Wypoczynku) oraz inne atrakcje o charakterze sportowo – rekreacyjnym służące integracji młodzieży.
W trakcie wyjazdu dzieci wzięły również udział w akcji:”dzień.de | der-tag.pl 2013″ realizowanej przez organizację Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Po powrocie młodzież ukraińska miała okazję zobaczyć najciekawsze miejsca Skawiny, m. in. uczestniczyła w zajęciach w MultiCentrum  oraz Krakowa, zwiedziła również Kopalnię Soli w Wieliczce.

W uroczystym podsumowaniu w dniu 12 czerwca br. wziął udział Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Vitalij Maksymenko, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa, asystentka Burmistrza ds. współpracy pani Magdalena Hankus, dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie – Gimnzajum nr 1 Marek Marzec, ZKS Piotr Ćwik, opiekunki grupy z Przemyślan panie Ludmila Dukh, Iryna Naumenko oraz koordynatorzy ze szkół Joanna Stadnik (Gimnazjum Katolickie w Skawinie) i Beata Klamerus (Gimnazjum nr 1 w Skawinie), a  z ramienia SSPM Sergiusz Romański i Arkadiusz Wrzoszczyk. Zarząd SSPM reprezentowali: wiceprezes Małgorzata Kopeć, skarbnik Krystyna Kutek, członkowie Joanna Chodor i Antoni Sapała.

Pani Krystyna Droździewicz – prezes SSPM powitała wraz z dyrektorem Piotrem Ćwikiem wszystkich obecnych , a szczególnie serdecznie młodzież z Przemyślan oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Katolickiego w Skawinie, a  następnie oddała głos Sergiuszowi Romańskiemu i Arkadiuszowi Wrzoszczykowi.

Następnie zaś młodzi uczestnicy projektu przedstawili prezentacje multimedialne i podzielili się swoimi wrażeniami z wyjazdu, a młodzież z Przemyślan zaśpiewała kilka ludowych pieśni, ujmując wszystkich obecnych pięknymi głosami oraz kunsztem wykonania. Uroczystość uświetnił również występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach, którzy zatańczyli” krakowiaka”. Na koniec po przemowach i podziękowaniach przyszedł moment na konsumpcję tortu pięknie udekorowanego herbami Skawiny i Przemyślan.

A potem były słowa pożegnania, wymiana zdjęć, adresów e-mailowych i obietnica, że to nie ostatni taki projekt i za rok znów się zobaczymy…
Skip to content