Spotkanie z gośćmi z Roztok

Spotkanie z gośćmi z Roztok
13 czerwca 2013r. podejmowaliśmy w Biurze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast miłych gości z naszego miasta partnerskiego Roztoky w Czechach.

Pani Alena Gabalova i trzy nauczycielki z jej szkoły przybyły do Skawiny, aby wziąć udział w międzynarodowej  konferencji „Teoria i praktyka w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w polskim i czeskim systemie oświaty” organizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skawinie.

Panie znalazły również czas na uroczyste spotkanie z Zarządem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w czwartkowy wieczór. Na spotkaniu byli obecni: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa, asystenci Burmistrza ds. Promocji, Sportu i Współpracy Magdalena Hankus i Tomasz Stawowy, dyrektorki – Szkoły Podstawowej nr 1 pani Hanna Szczerbak i Szkoły Podstawowej nr 4 pani Anita Karczewska. Szkoły te aktywnie współpracują z Roztokami już od wielu lat, a dzieci z obu miast partnerskich regularnie  wyjeżdżają do partnera zza granicy.

Spotkanie było wspaniałą okazją do nakreślenia dalszych planów współpracy, nie tylko w aspekcie wymiany młodzieży, ale również wymiany doświadczeń między nauczycielami szkół. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, tak jak do tej pory, zadeklarowało  będzie wsparcie dla wszystkich inicjatywy i   działań podejmowane w ramach współpracy między naszymi miastami.
Skip to content