„Polonia Minor” dla Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast

„Polonia Minor” dla Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast

17 czerwca br. w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. Muzeum Narodowego w Sukiennicach w Krakowie odbyła się doniosła uroczystość z okazji 25-lecia podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Gospodarze – Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Werner Kὅhler – zaprosili na uroczystość wielu dostojnych gości, premierów, prezydentów, pracowników ministerstw, burmistrzów, wójtów, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Zebrani wysłuchali przemówień
 Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego, Bodo Ramelova, Premiera Turyngi, Thorstena Klute, Sekretarza Stanu ds. Integracji w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Społecznych w Rządzie Nadrenii Północnej Westfalii, Janusza Chwieruta, Prezydenta Oświęcimia i dr Steffena Grothe, przedstawiciela Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ooprawę muzyczną tej wspaniałej gali zadbali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olkuszu oraz Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen. Szkoły te współpracują ze sobą od 2013r. realizując projekt „Letni obóz z muzyką”.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i nagrody: Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyża Małopolski oraz Nagrodę Województwa Małopolskiego „Polonia Minor„. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast znalazło się w gronie czterech organizacji pozarządowych działających na terenie Województwa Małopolskiego, które zostały uhonorowane za swą działalność na rzecz współpracy polsko-niemieckiej i otrzymały nagrodę „Polonia Minor”. Nagrodę odebrała z rąk Marszałka Jacka Krupy prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Krystyna Droździewicz.

Na uroczystość zostali zaproszeni również zasłużenie członkowie SSPM – Elżbieta Baran (pierwszy prezes SSPM), Aleksandra Kwiatoń-Wrześniak, Janina Kusina-Miziołek i Franciszek Mirocha, przyjechali również nasi przyjaciele z Hürth Karin Hehl oraz państwo Pauline i Klaus Peter Pokolm.

Nagroda wręczona 17 czerwca Skawińskiemu Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast jest wspaniałym uhonorowaniem 20-lecia podpisania umowy partnerskiej i współpracy z Hürth, pierwszym miastem partnerskim Skawiny oraz 20-leciem powstania samego stowarzyszenia. Nagroda „Polona Minor” przyznawana jest od 2004r. za pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców. Awers przedstawia księcia Bolesława Wstydliwego, jego małżonkę świętą Kingę oraz świętego Stanisława Szczepanowskiego, rewers to herb Małopolski wpisany w kontur granic województwa.

Ta niecodzienna uroczystość była też okazją do wręczenia Marszałkowi Jackowi Krupie pamiątkowej statuetki z okazji 20-lecia powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, będącej wyrazem wdzięczności za wkład w szerzenie idei partnerstwa i współpracy między narodami. Jacek Krupa, jako Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, 30 czerwca 1996r. podpisał umowę o współpracy partnerskiej między Skawiną a Hürth w Republice Federalnej Niemiec oraz był jednym z inicjatorów powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

Skip to content