Zaprosili nas…

Zaprosili nas…
24 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Dyrektor Hanna Szczerbak wręczyła najlepszym uczniom pamiątkowe dyplomy, puchary i świadectwa, zaś dumni rodzice przyjęli z rąk Pani Dyrektor listy gratulacyjne.
Po części oficjalnej przyszła chwila na występ artystyczny uczniów wszystkich klas szóstych, którzy tym samym pożegnali się z dyrekcją, nauczycielami i uczniami młodszych klas, szkoły, w której spędzili sześć lat swojej edukacji.

Wśród licznie zaproszonych gości znalazła się prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Krystyna Droździewicz. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na uroczystość i życzymy całej społeczności szkolnej, wspaniałych, pełnych wrażeń wakacji i udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Życzymy wielu fantastycznych przygód i spotkań z interesującymi ludźmi, nawiązaniu nowych wartościowych przyjaźni, a uczniom klas szóstych sukcesów w nowych szkołach gimnazjalnych!

Przypomnijmy w roku szkolnym 2015/2016 Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast wraz ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Skawinie realizowało projekt „Polak – Czech dwa bratanki”, współfinansowany ze środków budżetu Miasta i Gminy Skawina w ramach  realizacji zadania z zakresu „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2016 r.

Skip to content