Projekt „Skawina – Thetford. Poznajmy skarby naszej przeszłości” – Etap I

Projekt „Skawina – Thetford. Poznajmy skarby naszej przeszłości” – Etap I

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast realizuje projekt pn. „Skawina – Thetford. poznajmy skarby naszej przeszłości” w ramach zadania publicznego „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” współfinansowanego ze środków z budżetu Gminy Skawina.

Przedsięwzięcie, którego koordynatorkami są Krystyna Droździewicz, Małgorzata Kopeć oraz Krystyna Kutek polega przede wszystkim na wymianie doświadczeń pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich Skawiny i Thetford w Wielkiej Brytanii w dziedzinie: kultury, edukacji, ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju podczas wzajemnych wizyt mieszkańców w obydwu miastach.

Pierwszy etap projektu realizowany był w dniach 14 – 20 maja br
. i obejmował wizytę w Skawinie 8 członków stowarzyszenia miast partnerskich z Thetford z Grahamem Sigleyem – szefem „partnerstwa” na czele.

Angielscy goście zamieszkali u członków SSPM, co było znakomitą sposobność do poznania języka, zwyczajów, nawiązania indywidualnych kontaktów i przyjaźni. W trakcie pobytu w naszym mieście mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach zorganizowanych przez SSPM oraz w imprezach o charakterze kulturalnym i artystycznym zorganizowanych w ramach obchodów Jubileuszu 650 lecia lokacji miasta oraz Dni Partnerstwa Miast.

Pierwszego dnia nasi angielscy przyjaciele wyjechali do Krakowa, gdzie podczas spaceru Drogą Królewską zwiedzili Zamek Królewski i komnaty królewskie a następnie przeszli ulicą Grodzką do Rynku Głównego – serca Krakowa i największego placu średniowiecznej Europy. Zwiedzanie Rynku obejmowało przede wszystkim wizytę w Kościele Mariackim – głównej świątyni miasta ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza, oraz przejście przez Sukiennice. Po powrocie z Krakowa grupa uczestniczyła w Konferencji nt. Bezrobocia zorganizowanej w Szkole Muzycznej w Skawinie w ramach obchodów Dni Partnerstwa Miast.

W piątkowe przedpołudnie wraz z oficjalnymi delegacjami z miast partnerskich i przedstawicielami różnych środowisk z Gminy Skawina, goście uczestniczyli w Konferencji „Jestem aktywnym obywatelem Europy” przygotowanej w Gimnazjum nr 1 w Skawinie. Kolejnym punktem programu w tym dniu był udział w uroczystej Gali Partnerstwa Miast zorganizowanej w Pałacyku Sokół w Skawinie. Szczególną okazją do spotkania były uroczyste obchody 15 rocznicy nawiązania kontaktów partnerskich ze słowackim miastem Turcianskie Teplice oraz 10 rocznicy podpisania umowy partnerskiej z Thetford. Po oficjalnej części uczestnicy Gali oraz członkowie SSPM spotkali się na wspólnej imprezie integracyjnej w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym na Gubałówce.

Kolejny dzień programu obejmował wycieczkę pn. „Skarby Krakowa” zorganizowaną we współpracy Lokalną Grupą Działania „Blisko Krakowa”, w trakcie której nasi przyjaciele wyjechali między innymi do Woli Radziszowskiej, gdzie zwiedzili izbę regionalną i kościół, zapoznali się z działalnością LGD oraz do Świątnik, gdzie zwiedzili Muzeum Ślusarstwa. Tego samego dnia wraz z delegacjami z miast partnerskich oraz zaproszonymi gośćmi wzięli udział w uroczystości otwarcia nowej części Parku Miejskiego – Skawińskich Błoń, miejsca stworzonego z myślą o mieszkańcach Skawiny a zadedykowanego naszym przyjaciołom z zagranicy. Chwilę później, spacerkiem wszyscy goście przeszli pod drogowskaz, na którym wskazano kierunki do naszych miast partnerskich wraz z odległościami mierzonymi w linii prostej oraz otwarto stacje i posadzono drzewa przyjaźni, które trwać będą tak długo, jak nasza współpraca partnerska. Warto podkreślić, że członkowie stowarzyszenia partnerstwa miast w Thetford dedykowali „partnerstwu miast” również swoje drzewko przyjaźni.

Innymi atrakcjami przygotowanymi dla przyjaciół z Thetford był niedzielny wyjazd do Kopalni Soli w Bochni, spotkanie z Burmistrzem w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina, zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Skawinie oraz nowoczesnego Multicentrum w Skawinie, wycieczka do Tyńca oraz wyjazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie.

Wyrażamy nadzieję, że realizacja pierwszej części projektu „Skawina – Thetford. Poznajmy skarby naszej przeszłości” przyczyniła się do upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze, folklorze, walorach turystycznych i promocji Gminy Skawina. Ponadto wpłynęła na rozwinięcie osobistych kontaktów i budowanie przyjaźni pomiędzy mieszkańcami obu miast oraz umożliwiła poznanie życia zagranicznego partnera i rozwój umiejętności językowych mieszkańców.

Drugi etap projektu zaplanowano na wrzesień 2014r.
 i polegał odbędzie na rewizycie grupy członków SSPM w Thetford, podczas której będą mieli możliwość zwiedzania miasta, poznania jego tradycji i kultury, obyczajowości naszych partnerów z Anglii i udział w obchodach 10 lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Skawiną a Thetford.

Skip to content