Relacja z konkursu

Relacja z konkursu

Gminny Konkursu Wiedzy o  Unii Europejskiej i Miastach Partnerskich Skawiny w ramach    Międzyszkolnego Forum uczniów szkół  podstawowych   „Ja Europejczyk’’    już  za nami…

28 września o godz. 10.00  w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej  w Wielkich Drogach odbył się Gminny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i miastach partnerskich Skawiny. Organizatorem Konkursu jest Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast oraz Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach. 

Forum przeznaczone jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skawina. Celem  Konkursu było poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej i miastach partnerskich Skawiny, umożliwienie młodym mieszkańcom naszej Gminy poznanie atrakcji miast partnerskich, otwarcie młodych mieszkańców na dziedzictwo europejskiej kultury i historii, propagowanie idei partnerstwa miast. Wszystkich uczniów, nauczycieli  i gości powitała dyrektor Joanna Chodor oraz przedstawiła  skład jury. W skład jury weszli: pani  Elżbieta Baran, v-prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast,  pani sołtys  naszej miejscowości, pani Maria Windak i pan Dariusz Sławiński, nauczyciel naszej szkoły, inicjator Konkursu i wieloletnie jego  organizator. Każdą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół.  Uczniowie  musieli rozwiązać test dotyczący  wiedzy o miastach partnerskich Skawiny i Unii Europejskiej. Wyniki rywalizacji uczniów zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali w dniu 8 października.

Cieszymy się, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów  i zapraszamy już  dzisiaj na kolejny . 

Projekt koordynowany jest przez Panie Krystynę Droździewicz, Małgorzatę Kopeć i Joannę Chodor członkinie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. 

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina w ramach konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami”. 

Skip to content