Zaproszenie do udziału w Międzyszkolnym Forum

Zaproszenie do udziału w Międzyszkolnym Forum

Zaproszenie do udziału w Międzyszkolnym Forum Uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Ja Europejczyk”

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast oraz Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach zapraszają szkoły z terenu gminy Skaiwna do udziału w Międzyszkolnym Forum Uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Ja Europejczyk”. Adresatami konkursu są uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skawina. Cele,szczegółowe założenia organizacyjne zawarte są w Regulaminie FORUM – do pobrania w załączniku.  Serdecznie zapraszamy do udziału.

Projekt współfinansowany ze środków z budżetu gminy Skawina w ramach konkursu ofert na udzielenie dotacji w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2021 r.

Skip to content