Spotkanie nowych władz Skawiny i Turcianskich Teplic

Spotkanie nowych władz Skawiny i Turcianskich Teplic

W dniu 18 września 2015r. oficjalna delegacja Skawiny w składzie:  Paweł Kolasa – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Norbert Rzepisko Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Ewa Szczepanik Sekretarz Gminy Skawina, Teresa Wątor Skarbnik Gminy Skawina oraz reprezentujące Zarząd SSPM Krystyna Droździewicz Prezes SSPM oraz Małgorzata Kopeć  Wiceprezes SSPM spotkała się z nowymi władzami Turcianskich Teplic – słowackiego miasta partnerskiego Skawiny. Spotkanie odbyło się w Chyżnym – w połowie drogi do obu miast.

Turcianskie Teplice reprezentowali: Igor Hus – Burmistrz , Dušan Vojtek – Zastępca Burmistrza, reprezentanci Urzędu Miasta:  Jana Mandzijová, Zuzana Chorváthová, Peter Prokša, Branislav Bugár, oraz Rastislav Tarhaj  reprezentujący organizację  „Regionalna a rozvojová agentura”.

Spotkanie miało charakter roboczy, ale było również okazją do dalszego, wzajemnego poznania się przedstawicieli  miast (przypomnijmy: pod koniec 2014r. nastąpiła zmiana władz w obu miastach). W trakcie rozmów, podsumowano wieloletnie partnerstwo Skawiny i T.Teplic. Strony zgodziły się, że należy w dalszym ciągu kontynuować i rozwijać kontakty partnerskie na różnych płaszczyznach, zarówno  pomiędzy władzami samorządowymi jak i organizacjami pozarządowymi oraz innymi środowiskami lokalnymi.

Wizyta robocza dała również impuls do dalszego rozwoju współpracy pomiędzy szkołami muzycznymi.

Cieszymy się, że przychylność nowych władz, tworzy korzystny klimat dla realizacji nowych interesujących działań i rozwoju dalszych kontaktów między mieszkańcami obu miast.

Skip to content