Spotkanie opłatkowe w 2024 r

Spotkanie opłatkowe w 2024 r

„Czas , gdy cichną wszystkie spory….”

– spotkanie opłatkowe w 2024 Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

13 stycznia w restauracji „Dworek Skawiński ‘’odbyło się spotkanie opłatkowe członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.
Zebranych gości powitał prezes Stowarzyszenia pan Sergiusz Romański, który złożył noworoczne życzenia wszystkim obecnym. W spotkaniu uczestniczył też burmistrz Miasta i Gminy Skawina pan Norbert Rzepisko oraz wicestarosta krakowski pan Arkadiusz Wrzoszczyk.
Pan burmistrz podziękował za zaproszenie i złożył wszystkim również życzenia na Nowy Rok.
Spotkanie uatrakcyjnił występ uczniów i nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Skawinie, którzy pięknie zagrali kolędy bożonarodzeniowe. Po występie uczniów do wspólnego śpiewania kolęd zaprosił wszystkich dyrektor Szkoły Muzycznej pan Konrad Szota. Wspólne śpiewanie kolęd wypełniło salę śpiewem i radością. Spotkanie było okazją do rozmów i wspólnych planów do realizacji przez Stowarzyszenie w nowym roku.
Wieczór upłynął w miłej atmosferze i przy kosztowaniu smacznych potraw.

Skip to content