Partnerstwo zwykłych ludzi

Partnerstwo zwykłych ludzi

PARTNERSTWO ZWYKŁYCH LUDZI

Czym jest partnerstwo miast?

Partnerstwo to forma przyjaźni między miastami w różnych krajach, której celem jest współpraca ludzi, niezależnie od granic państwowych, w dziedzinie kulturalnej, gospodarczej, samorządowej i informacyjnej. Nawiązanie partnerstwa dokonuje się przez podpisanie obustronnej umowy partnerskiej pomiędzy władzami miast. Pierwsze partnerstwa miast powstały tuż po zakończeniu straszliwej II wojny światowej w 1947 roku. W tym czasie narody Europy pragnęły przede wszystkim pokoju i wolności. Potrzebne było pojednanie i współdziałanie dla osiągnięcia tego celu. To stało się glebą partnerstwa, przyjaźni zwykłych ludzi.
Miasto Hürth nieopodal Kolonii rozumiało tę sprawę i pod koniec lat osiemdziesiątych miało już 4 miasta partnerskie w Anglii, Francji, Holandii i Kenii w Afryce. Rada Miejska Hürth chciała nawiązać partnerstwo z miastem bloku Wschodniego, w Polsce, ale nasi państwowi funkcjonariusze na taki pomysł się nie zgadzali. Każdy kontakt z Zachodem miał posmak zakazanego owocu. Wtedy to Klaus Peter Polkom – szef akcji humanitarnej św. Łazarza, który zbierał doświadczenia i poznawał Polskę, podczas licznych podróży z darami po Polsce w czasie stanu wojennego podpowiedział, aby nawiązać kontakty z jakimś miastem przez Kościół.
Jesienią 1987 r. delegacja z Hürth z wiceburmistrzem Willi Zylajewem przybyła do Krakowa i po spotkaniu z Kardynałem Franciszkiem Macharskim otrzymała propozycje nawiązania przyjaźni z młodą parafią w Skawinie. Tego samego dnia przybyli do Parafii Miłosierdzia Bożego i na spotkaniu z ks. Marianem Podgórny, ks. Kazimierzem Nyczem i Elżbietą Baran przedstawili swoje zamierzenia. Inicjatywa trafiła na dobry grunt i w dobre ręce. Zyskała akceptację obu stron. Podjęto plan działania.

Partnerstwo między parafiami

Współpraca partnerska między Parafią św. Katarzyny w Hürth i Parafią Miłosierdzia Bożego została zainicjowana. Już w październiku przyjechała grupa zwiadowcza z Hürth, W lutym 1988 r. z rewizytą udała się grupa młodzieży ze Skawiny pod przewodnictwem ks. M. Podgórnego i ks. K. Nycza. I tak zaczęła się wzajemna wymiana między mieszkańcami obu miast. W jednym roku przyjeżdżała grupa z Niemiec a w kolejnym roku grupa skawinian wyjeżdżała do Niemiec. Podczas tych wzajemnych wizyt odwiedzający goście zakwaterowani byli u rodzin, co oczywiście pozwalało lepiej się poznawać, ale problemem była bariera językowa. Podczas wieloletnich wyjazdów do Hürth zwiedziliśmy Niemcy od wschodu do zachodu i od północy po południe. Wraz z przyjaciółmi z Hürth pojechaliśmy w Alpy austriackie i szwajcarskie. Nasi niemieccy goście mogli zobaczyć najpiękniejsze miejsca o Polsce. Przygotowanie wymiany łączyło się z wieloma trudnościami dla organizatorów ze strony naszej parafii. W Polsce były bardzo skromne warunki zakwaterowania i wyżywienia, nie było też funduszy. Podróżując po Polsce goście mieszkali przy zakonach, a wyżywienie przygotowywano własnym sumptem. To wielka praca ks. Proboszcza M. Podgórnego i Jego następcy ks. Proboszcza Włodzimierza Łukowicza oraz wielu skawinian, którzy w tej wymianie uczestniczyli. Księża proboszczowie użyczali kuchni, sal na spotkania z gośćmi ze skawinianami. Przy parafii mieściło się centrum wymiany informacji o ich potrzebach, pomoc w tłumaczeniu. Stąd odjeżdżały autobusy do „innego świata”. Po roku 1989 okazało się, że ten świat nie jest tak całkiem różny. W zrozumieniu polskich przemian pomagały wspólne, wielogodzinne rozmowy.
W najtrudniejszych latach przyjaciele z Hürth spieszyli nam z pomocą. Organizowali zakup leków, brakujących na rynku towarów, fundusze na budowę naszego kościoła, wyposażenie hoteliku parafialnego, obiady w szkołach dla ubogich dzieci, sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych..
Przez 9 lat trwjącego partnerstwa między parafiami nasi goście przeżywali wraz z nami wydarzenia religijne; Święta Wielkanocne, potrójne prymicje księży rodaków i poświęcenie naszej świątyni. Swoim śpiewem ubogacały liturgię chóry Liderkranz, Concordia.
Specyfikę kontaktów między parafiami Skawiny i Hürth wyróżniało to, iż najpierw zaprzyjaźnili się ludzie, a potem przyszedł czas na urzędowe umowy.

Powołanie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast

Gdy współpraca między miastami była już mocno ugruntowana podpisano 30.06.1996 r. oficjalną umowę partnerską między władzami obydwu miast. W tym samym roku powołano Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast (SSPM), które wypełnia treścią postanowienia układu partnerskiego. Celem SSPM jest utrwalanie i rozwijanie przyjacielskich kontaktów z miastami partnerskimi Skawiny.
Miast partnerskich zaczęło Skawinie przybywać. Podpisano kolejne umowy z miastami: w 1999 r. Turciańskie Teplice (Słowacja), 2004 r. Thetford (Anglia), 2005 r. Roztoki (Czechy), 2005 r. Civitanova Marche (Włochy), 2008 r. Przemyślany (Ukraina), 2017 r. Holeszow (Czechy).

Rozwój współpracy i jej efekty

Główną ideą partnerstwa między miastami jest zbliżenie i przyjaźń między ludźmi różnych narodów. Przez to ostatnie 25 lat realizowano te cele przez:
Bezpośrednie kontakty z władzami, samorządami i organizacjami miast partnerskich oraz wspólne przeżywanie z obywatelami tych miast różnych imprez sportowych, artystycznych, turystycznych np. dni miast, dożynek, rocznic historycznych, ważnych wydarzeń lokalnych. Na te spotkania zapraszano nie tylko władze, ale także członków SSPM oraz zespoły muzyczne, taneczne, orkiestry ze Skawiny, które tam prezentowały swoje umiejętności. W tym miejscu trzeba wymienić: Kapelę Radziszów, chór „Cantica”, teatr „Maska”, orkiestrę dętą z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych, zespoły taneczny „Mefisto” i „Ika” Podobnie w naszym mieście prezentowały się liczne zespoły artystyczne z miast partnerskich głownie młodzieżowe i dziecięce. SSPM inicjowało i organizowało wyminę seniorów, strażaków z miasta i gminy Skawina, którzy uczestniczyli w zawodach strażackich w Turcianskich Teplicach i Hürth, młodych piłkarzy ze „Skawinki”, którzy uczestniczyli w międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich „Gold Cup” w Hürth.

Priorytetowym celem dla miast partnerskich i SSPM było organizowanie i wspieranie wymiany młodzieży. W minionych latach zorganizowano wymianę między uczniami gimnazjum Skawiny i Hürth, wymianę między uczniami szkół podstawowych Skawiny i Roztok. Z inicjatywy SSPM młodzież gimnazjalna wyjechała do Przemyślan., a uczniowie z ukraińskiego miasta mogli wraz z uczniami skawińskich szkół wyjechać do Hürth, czy spędzić czas w Polsce na wypoczynku. To wielka zasługa pana Sergiusza Romańskiego, który te programy zorganizował. Gościła w Skawinie młodzież z Hürth, Civitanowa Marche, Turcianskich Teplic.
SSPM współpracowało ze szkołami Miasta i Gminy Skawina wspierało liczne konkursy, olimpiady, fora związane z tematyką Unii Europejskiej i miast partnerskich Skawiny. Celem było poznawanie kultury naszych partnerów oraz wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia..

Historia zatoczyła koło. Pomoc, którą w latach 90-tych Skawina otrzymała od Hürth, teraz Skawina odwdzięcza się pomagając Przemyślanom na Ukrainie, zbierając dary dla potrzebujących dzieci, leki, sprzęt dla szpitala, karetkę pogotowia. Szczególnie to wsparcie nasiliło się w 2014 r. kiedy Skawinianie zbierali środki medyczne i dary dla protestujących na kijowskim „Majdanie” i walczących w Dombasie i obecnie od lutego 2022 r., po wybuchu wojny na Ukrainie SSPM pośredniczyło w zbiórce i transporcie darów dla Przemyślan, nie tylko od naszych mieszkańców, ale również ogromnej pomocy płynącej z Hürth.

Kto działa w SSPM?

SSPM jest organizacją o charakterze non-profit. Członkowie angażują się w różne przedsięwzięcia zaplanowane przez Zarząd.. SSPM realizuje swoje cele dzięki finansowemu wsparciu UMiG Skawina, funduszom pochodzących z grantów europejskich i krajowych, budżetu Miasta i Gminy Skawina, a przede wszystkim owocnej współpracy z władzami miasta i zaangażowaniu wielu członków. Dokumentuje te działania bogato ilustrowana fotografiami Kronika SSPM.
Podczas uroczystej Gali Jubileuszowej podkreślano wkład tak wielu osób w budowanie partnerstwa. Nagrodzono statuetkami tych członków, którzy w ostatnich latach wyróżnili się szczególną aktywnością. Wspomniano tych skawinian, którzy wnieśli wielki wkład w budowanie partnerstwa. Burmistrzów, którzy podpisywali kolejne umowy partnerskie: Jacka Krupę, Adama Najdera, Pawła Kolasę, prezesów SSPM: Elżbietę Baran, Ewe Malinowską, Sergiusza Romańskiego, Krystynę Droździewicz oraz Aleksandrę Wrześniak, Janinę Miziołek, które dziś są honorowymi członkami SSPM. Przypomniano też zasługi tych, którzy już odeszli :ks. Mariana Podgórnego, Stanisława Paca – burmistrza, Eugeniusza Krzemienia, Franciszka Mirochy.
Partnerstwo to nie tylko atrakcyjne podróże, ale praca w przygotowanie pobytu i obsługę gości. Członkowie SSPM spotykają się nie tylko na walnych zebraniach, ale również na corocznych spotkaniach opłatkowych, wyjazdach integracyjnych w kraju i w miastach partnerskich.
W swoich przemówieniach podczas jubileuszowej Gali burmistrzowie Skawiny, Przemyślan i Hürth a także ks. Kardynał Kazimierz Nycz zwrócili uwagą na wielkie korzyści płynące z partnerstwa. Podkreślono znaczenie wzajemnych wizyt w przełamywaniu uprzedzeń i rozdrapywaniu ran. Burmistrz Norbert Rzepińsko wspomniał, że „partnerstwo Skawiny z miastami ma szeroki wymiar i sprawdziło się”. Prezes SSPM Sergiusz Romański w swym przemówieniu przypomniał: „Żyjemy w demokratycznych społeczeństwach, które nie tylko oferują nam wolność, ale domagają się od nas odpowiedzialności. Wciąż musimy się uczyć przyjmować nowe wyzwania i stawiać czoło zagrożeniom, które przynosi nam życie. Za nami 25-lat, a przed nami następne. Jakie one będą zależy to tylko od nas mieszkańców Skawiny i wszystkich miast partnerskich. Życzmy sobie nawzajem, aby te nasz partnerstwa nadal trwały dla dobra całej Europy, dla pokoju na świecie, dla naszego dobra”..

Wszystkich czytelników zachęcamy do współpracy w ramach SSPM, a informacje na temat naszego Stowarzyszenia i jego działania można znaleźć na stonie internetowej partnerstwo-skawina.pl.

Elżbieta Baran
Wiceprezes SSPM

Artykuł opublikowany na łamach „GLOSU MIŁOSIERDZIA”- Parafii Miłosiedzia Bożego w Skawinie na przełomie 2022/2023 r.

Skip to content