Spotkanie władz SSPM

Spotkanie władz SSPM
W dniu 25 kwietnia br. w Biurze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział członkowie nowo wybranych władz SSPM oraz władz, które w dniu 18 kwietnia zakończyły kadencję.
Podczas spotkania nowo wybrana Prezes SSPM Krystyna Droździewicz oraz poprzedni Prezes Sergiusz Romański podziękowali dotychczasowemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu za czteroletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia i jednocześnie życzyli nowym władzom wielu sukcesów, wytrwałości oraz siły do dalszej pracy na rzecz szerzenia idei partnerstwa miast.

Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz pomysłów dotyczących aktywności i kierunków działań naszego Stowarzyszenia. Po rozmowach na temat dalszego rozwoju SSPM przyszedł czas na zrobienie wspólnej fotografii, po której odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu.
Skip to content