Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SSPM

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SSPM
W dniu 18 kwietnia 2013r. w Hotelu „Dworek Skawiński” w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków SSPM. W spotkaniu wzięło udział 77 członków Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście Paweł Kolasa Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Magdalena Hankus Asystent Burmistrza.

Po przyjęciu porządku zebrania przedstawiciele Zarządu SSPM Sergiusz Romański Prezes SSPM oraz Małgorzata Kopeć Skarbnik SSPM przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2012 rok oraz plan pracy i plan finansowy na 2013 rok.

Sprawozdanie przedstawiła również Elżbieta Baran Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego oraz Komisja Rewizyjna, której przewodniczyła Pani Grażyna Mysza, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu SSPM za okres sprawozdawczy. Walne Zebranie na postawiony wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi SSPM kończącemu tego dnia swoją kadencję.

Prezes Sergiusz Romański podziękował członkom głosującym za udzieleniem absolutorium oraz Komisji Rewizyjnej, Komisji Sądu Koleżeńskiego, Zarządowi oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Skawinie oraz innym osobom i podmiotom za dotychczasową współpracę.

Głównym punktem zebrania były wybory do władz wybieralnych stowarzyszenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W głosowaniu tajnym z pośród 10 kandydatów do Zarządu SSPM, najwięcej głosów uzyskali: Krystyna Droździewicz, Małgorzata Kopeć, Krystyna Kutek, Grażyna Wójcik, Krystyna Jędrzejczyk, Joanna Chodor, Antoni Sapała.

W kolejnych głosowaniach wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Grażyna Mysza, Zofia Okarmus, Elżbieta Gutierrez oraz Sąd Koleżeński w składzie: Elżbieta Baran, Eleonora Kasiarz, Jan Liskiewicz.

Walne zebranie zakończono przyjęciem do realizacji następujących wniosków:

  1. Podjąć działania związane z obchodami 650 – lecia Skawiny.
  2. Przy opracowywaniu projektów młodzieżowych brać pod uwagę wszystkie szkoły z terenu Miasta i Gminy Skawina.

Nowe władze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast:

Zarząd SSPM:
Prezes –  Krystyna Droździewicz
Wiceprezes –  Małgorzata Kopeć
Sekretarz –  Grażyna Wójcik
Skarbnik –  Krystyna Kutek

Członkowie:
Joanna Chodor
Krystyna Jędrzejczyk
Antoni Sapała

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Grażyna Mysza
Członkowie:
Elżbieta Gutierrez
Zofia Okarmus

Sąd Koleżeński:
Przewodniczący – Elżbieta Baran
Członkowie:
Eleonora Kasiarz
Jan Liskiewicz

Skip to content