Srebrny Jubileusz Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i nawiązania stosunków partnerskich z Hürth.

Srebrny Jubileusz Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i nawiązania stosunków partnerskich z Hürth.

10  września 2022 roku odbyła się Jubileuszowa Gala  z okazji   25-lecia powstania Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz  25-lecia nawiązania stosunków partnerskich  Skawiny z  miastem Hürth  położonym w Północnej  Nadrenii i Westfalii. Pierwsze kontakty zostały nawiązane  jeszcze w latach osiemdziesiątych. W 1987 roku  parafia św. Katarzyny w Hürth skontaktowała się za pośrednictwem ks. kardynała Franciszka Macharskiego z parafią Miłosierdzia Bożego w Skawinie i już w październiku tego roku   po raz pierwszy  do naszego miasta przyjechała delegacja  przedstawicieli z Hürth. Głównym celem kontaktów było zbliżenie i przyjaźń między ludźmi. Kilka lat później 30 czerwca 1996 roku podpisana została oficjalna umowa o partnerstwie,  a  w dniu  1 marca 1997  pierwsze Walne Zebranie  Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Stowarzyszenia  wybrało władze .Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została wybrana pani Elżbieta Baran

Uroczysta Gala rozpoczęła się  od odśpiewania piosenki J.Lenona w j.angielskim przez uczennice SP NR 4  w Skawinie.  Następnie głos zabrał burmistrz Miasta i Gminy Skawina  Norbert Rzepisko, który przywitał zaproszonych gości:  kardynała  Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego, ks. Włodzimierza Łukowicza, delegacje miast partnerskich   z Hürth z burmistrzem D.Breuer, delegację z Przemyślan z burmistrzem A.Zozulya , Turciańskich Teplic z burmistrzem I.Hus, zastępcę  burmistrza z Thetford S.Wright  ,byłych burmistrzów Miasta i Gminy Skawina: Jacka Krupę , Adama Najdera, Pawła Kolasę oraz wszystkich zaproszonych gości.  Pan burmistrz Norbert Rzepisko w swoim  przemówieniu podkreślił , że partnerstwo między  miastami odgrywa ważną rolę  ,zbliża mieszkańców poprzez wzajemne kontakty, pozwala poznawać kulturę i historię zaprzyjaźnionych miast, a także  niesie pomoc w trudnych czasach dla danego miasta. Kiedyś mieszkańcom Skawiny pomagali mieszkańcy Hürth, dzisiaj mieszkańcy Skawiny i Hürth niosą pomoc   mieszkańcom Ukrainy   w czasach wojny na Ukrainie. Burmistrz Hürth mówiąc  o historii partnerstwa podkreślił , jak ważną rolę pełni  wzajemne   poznawanie się  i  przełamywanie uprzedzeń. Nawiązał też do wojny na    Ukrainie  i stwierdził, jak bardzo krucha jest wolność i obiecał  dalszą pomoc Ukrainie. Burmistrz Przemyślan A. Zozulya  wspominał  wizyty mieszkańców Skawiny na Ukrainie, wymianę młodzieży i współprace z samorządem. Nawiązał do toczącej się wojny na Ukrainie i cieszył się z  sukcesów wojska ukraińskiego. Swoje wystąpienie zakończył pozdrowieniem „ Sława Ukrainie’’ i  zaprosił wszystkich na wielki  partnerski festyn  po wojnie.

Historię Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast przedstawił prezes Stowarzyszenia Sergiusz Romański. Prezes Stowarzyszenia podkreślił  nawiązanie  osobistych kontaktów  między mieszkańcami  7 miast partnerskich ,  udział w różnego rodzaju świętach i imprezach  rocznicach, Dniach Miasta, zawodach sportowych, wymianę młodzieży. Różne  imprezy i spotkania zbliżały ludzi i były okazją do poznania tradycji i kultury innych narodów .Historię wzajemnych kontaktów z miastami partnerskimi  można było poznać oglądając wystawę przygotowaną przez członków Stowarzyszenia.

Podczas Jubileuszowej Gali o początkach współpracy w trudnych dla Polaków czasie, gdy granice były zamknięte , przypomniał    kardynał Kazimierz Nycz oraz ówczesny burmistrz Jacek Krupa, który w 1996 roku wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Januszem Solarzem podpisywali w Hürth umowę partnerską. Wspominał też współpracę z W.Zylajewem i innymi samorządowcami.

W  czasie uroczystości    zaprezentowany został film, ukazujący historię współpracy z miastem Hürth. W rozwój kontaktów z Hürth zaangażowało się wielu mieszkańców Skawiny i naszego miasta partnerskiego.

Jubileuszowa Gala była okazją do podziękowania za współpracę i szerzenie idei partnerskich. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wręczył pamiątkowe  patery przedstawicielom miast partnerskich.

 Natomiast prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast  Sergiusz Romański za zaangażowanie w rozwój SSPM, szerzenie idei partnerstwa między miastami  wręczył  pamiątkowe statuetki  w postaci figurek anioła upamiętniające 25 –lecie powstania  SSPM w . Pamiątkowe  statuetki otrzymali: kardynał Kazimierz Nycz, ks.Włodzimierz Łukowicz, burmistrzowie  : Norbert Rzepisko, Jacek Krupa ,Paweł Kolasa, Adam Najder , Dirk Breuer  oraz Willi Zylajew, Rudiger Winkler Volker Kanth, Krystyna Droździewicz, Krystyna Kutek, Małgorzata  Kopeć, Elżbieta Gutierrez  i Joanna Chodor.

Jubileuszowa Gala była okazją do podsumowania wielu lat współpracy między miastami, a także do planów na dalszą przyszłość.

Po części oficjalnej    odbył się pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu tancerzy z CKiS w Skawinie  oraz recital zespołu wokalnego TANTO  działającego przy CKiS w Skawinie.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta i Gminy Skawina.

Skip to content