SSPM podczas Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych

SSPM podczas Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych
W dniu 2 września br. odbył się Drugi Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych pod hasłem „SKAWINA Z INICJATYWĄ! Wydarzenie, które organizowane było przez Urząd Miasta i Gniny w Skawinie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, miało miejsce w Parku Miejskim w Skawinie.
Podczas tego wydarzenia można było spotkać ponad dwadzieścia skawińskich organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych.
Wszystkie organizacje przygotowały niezwykle bogatą propozycję wspólnych aktywności, i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Tematem przewodnim wydarzenia było „SKAWINA Z INICJATYWĄ” – był to również tytuł gry stanowiskowej, którą przygotowali organizatorzy.
Po wykonaniu odpowiedniej liczby zadań na stanowiskach organizacji, można było wygrać bardzo atrakcyjne nagrody! Skawińskie Stowarzyszanie Partnerstwa Miast, również gościło podczas tego wydarzenia.
 
Na naszym stoisku, które przygotowali; Krystyna Droździewicz, Małgorzata Kopeć, Grażyna Mysza, Wioleta Wcisło, Joanna Chodor, Antoni Sapała i Jan Liskiewicz, można było zapoznać się z historią współpracy pomiędzy miastami partnerskimi Skawiny oraz bieżącą działalnością stowarzyszenia.
Na najmłodszych mieszkańców naszej gminy czekały zabawy plastyczne (malowanie herbów miast partnerskich, flag państw).
Natomiast dla starszych uczestników gry stanowiskowej czekały konkurencje wiedzowe z zakresu współpracy Skawiny z miastami partnerskimi oraz wiedzy o krajach Unii Europejskiej.
Ponadto osobom odwiedzającym nasze stoisko były przekazywane specjalnie przygotowane ulotki promujące nasze stowarzyszenie opracowane przez Panie Krystynę Droździewicz i Małgorzatę Kopeć.
Wśród osób odwiedzjących nasze stoisko byli między innymi: Norbert Rzepisko Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Witold Grabiec Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Ewa Masłowska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie, Janusz Bysina – Dyrektor CKiS w Skawinie, Michał Grzeszczuk Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie,  Zespół ds. Usług Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie, oraz członkowie Skawińskiego Stowarzyszania Partnerstwa Miast a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy.
Wyrażany nadzieję, że obecność naszego stowarzyszenia podczas imprezy, świadczy o organizacji zaangażowanej w sprawy społeczne, ale było również wspaniałą okazją do promocji naszego stowarzyszenia wśród mieszkańców gminy Skawina.
Skip to content