SSPM podczas Pierwszego Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych

SSPM podczas Pierwszego Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych
W dniu 1 października br. odbył się Pierwszy  Dzień  Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych pod hasłem „Poznaj SKAWINĘ Z INICJATYWĄ!  Wydarzenie, które organizowane było przez Urząd Miasta i Gniny w Skawinie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, miało miejsce w  Parku Miejskim w Skawinie.
Podczas tego wydarzenia można było spotkać ponad dwadzieścia skawińskich organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. Wszystkie organizacje przygotowały niezwykle bogatą propozycję wspólnych aktywności, i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Tematem przewodnim wydarzenia było „Poznawanie SKAWINY Z INICJATYWĄ”
 –  był to  również tytuł gry stanowiskowej, którą przygotowali organizatorzy. Po wykonaniu odpowiedniej liczby zadań na stanowiskach organizacji, można było wygrać bardzo atrakcyjne nagrody!
Skawińskie Stowarzyszanie Partnerstwa Miast, również gościło podczas tego wydarzenia. Na naszym stoisku, które przygotowali; Krystyna Droździewicz, Małgorzata Kopeć, Grażyna Mysza, Wioleta Wcisło, Joanna Chodor, Antoni Sapała i Jan Liskiewicz, można było zapoznać się z historią współpracy pomiędzy miastami partnerskimi Skawiny oraz bieżącą działalnością stowarzyszenia. Na najmłodszych mieszkańców naszej gminy czekały zabawy plastyczne (malowanie herbów miast partnerskich, flag państw). Natomiast na uczestników gry stanowiskowej czekały konkurencje wiedzowe z zakresu współpracy Skawiny z miastami partnerskimi. Ponadto osobom odwiedzającym nasze stoisko były przekazywane specjalnie przygotowane ulotki promujące nasze stowarzyszenie opracowane  przez Panie Krystynę Droździewicz  i Małgorzatę Kopeć .
Wyrażany nadzieję, że obecność naszego stowarzyszenia podczas imprezy, świadczy o organizacji zaangażowanej w sprawy społeczne, ale było również wspaniałą okazją do promocji naszego stowarzyszenia wśród mieszkańców gminy Skawina.
Skip to content