Uroczysta Gala już za nami …

Uroczysta Gala już za nami …

W piątek 8 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej odbyła się uroczysta Gala podsumowująca wyniki Gminnego Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i miastach partnerskich Skawiny. Projekt był realizowany przez SP w Wielkich Drogach i Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i koordynowany przez Panie Krystynę Droździewicz, Małgorzatę Kopeć i członkinie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Joannę Chodor członka Zarządu SSPM i zarazem Dyrektora Szkoły w Wielkich Drogach.

Każdą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół.Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina w ramach konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ‘’. Na początku dyrektor szkoły Joanna Chodor powitała zaproszonych gości oraz uczniów. Podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie i rozwijanie swojej wiedzy o Europie i miastach partnerskich Skawiny. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość kierownik Wydziału Edukacji pan Marek Marzec, pani Krystyna Droździewicz , była prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, członek Zarządu SSPM – pani Elwira Biel, v-dyrektor LO w Skawinie, pani Bożena Wrzoszczyk v-dyrektor SP nr 4 w Skawinie, dyrektor SP w Rzozowie pani Anastazja Koczur oraz przedstawiciele środowiska : pani Maria Windak – sołtys wsi Wielkie Drogi oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Lucyna Skrzyńska. Po odśpiewaniu hymnu Unii Europejskiej wystąpili uczniowie klasy ósmej, którzy zaprezentowali ciekawy program artystyczny związany z Europą. Wspólnie z nimi wędrowaliśmy po krajach europejskich i rozwijaliśmy wiedzę na temat zwyczajów i tradycji innych państw. Scenariusz programu opracowała pani Barbara Topolska. Po wystąpieniu uczniów uczeń klasy ósmej przedstawił prezentację związaną z Unią Europejską. Wreszcie nadszedł najbardziej oczekiwany przez uczniów moment , ogłoszenie wyników Konkursu. Jury pod przewodnictwem pani Elżbiety Baran ogłosiło wyniki Konkursu.

I miejsce Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Rzozowie
II miejsce Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim
III miejsce Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

Jury przyznało wyróżnienia dla szkół:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie
Szkoła Podstawowa nr 4 im .Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie
Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Konopnickiej w Woli Radziszowskiej

Przyznano też wyróżnienie dla ucznia Bartłomieja Strojnego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie za uzyskanie najwyższego wyniku w konkursie.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali pamiątkowe gadżety promujące Skawinę i miasta partnerskie Skawiny , a szkoły pamiątkowe dyplomy.

Dużą niespodzianką dla uczniów był tort z napisem nazwy Konkursu oraz logo Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast , którym zostali poczęstowani. Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy oraz goście mieli okazję porozmawiać oraz podzielić się wrażeniami przy słodkim i nie tylko poczęstunku.

Do zobaczenia za rok !

 

Skip to content