Jubileusz 25- lecia partnerstwa Skawiny i Hürth

Jubileusz 25- lecia partnerstwa Skawiny i Hürth

Jubileusz 25- lecia partnerstwa Skawiny i Hürth

W dniach od 7-10 października 2021 r. gościła w Hürth na zaproszenia burmistrza Dirka Breuera delegacja ze Skawiny pod przewodnictwem burmistrza Norberta Rzepisko.     W delegacji uczestniczyli też: Ewa Masłowska – przewodnicząca Rady Miasta, Agnieszka Zuch – sekretarz burmistrza, Zdzisława Bała – radna oraz prezes SSPM Sergiusz Romański     i Elżbieta Baran  – wiceprezes. Wraz z nami udała się do Hürth delegacja z naszego partnerskiego miasta Przemyślany pod przewodnictwem burmistrza Oleksandra Zozulyi.

W czwartek wieczorem w Sali rzymskiej ratusza w Hürth zaproszeni mieszkańcy Hürth i nasze delegacje uczestniczyli w Święcie Dziękczynienia za plony, a także                   w świętowaniu 25-lecia podpisania umowy partnerskiej między Hürth i Skawiną i  podpisaniu umowy partnerskiej Hürth z Przemyślanami. Przebieg uroczystości ubogacała artystycznie orkiestra salonowa ze szkoły muzycznej w Hürth i grupa taneczna Quixotic. Jako pierwszy pozdrowienia wygłosił burmistrz Dirk Breuer,  Następnie swoje słowo do zebranych skierował burmistrz Norbert Rzepisko: „Świętujemy dzisiaj piękny jubileusz 25 lecia partnerstwa Hürth i Skawiny. Początki naszej przyjaźni sięgają 1987 roku. kiedy to, przybyłej do Krakowa delegacji z Hürth kardynał Franciszek Macharski wskazał Skawinę jako dobre miasto do nawiązywania wspólnych więzi. I tak przez kolejne 9 lat rozwijały się kontakty na gruncie kościelnym przez wzajemne odwiedziny mieszkańców Hürth i Skawiny, poznawanie naszych krajów, kultury, tradycji, warunków życia. Pomogło to we wzajemnym zrozumieniu      i umożliwiło serdeczne przyjaźnie.

Inicjatorami tych kontaktów byli Willi Zylajew, Siegfried Greiner, Klaus Peter Pokolm, Kluas Frank, Karin Hehl. 

30 czerwca 1996 roku popisano oficjalną umowę partnerską Skawiny i Hürt. Umowa partnerska to nie tylko zapis, który mówi o budowie dobrych stosunków między narodami, współpracy, pomocy i zrozumieniu. To przede wszystkim pozytywne więzi, które rodzą się między ludźmi. Doświadczyliśmy tego przez minione lata otrzymując pomoc materialną            i rzeczową dla mieszkańców, dzieci, parafii, pogotowia ratunkowego. Realizowaliśmy wymianę kulturalną, sportową, artystyczną, samorządową. Uczestniczyliśmy w wielu wydarzeniach ważnych dla Skawiny i Hürth.

Partnerstwo to przede wszystkim ludzie – chętni, otwarci życzliwi. Ci, którzy nie szczędząc wolnego czasu, angażują się w coraz to nowe przedsięwzięcia, projekty i programy. Propagują wśród lokalnej społeczności ideę partnerstwa, integracji i budowania wspólnej więzi. Tej sprawie oddani byli członkowie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast     i Partnerschaftsverein Hürth: Telse Abt, Gerd Eggert, Wilfrid Jansen,  Volker Kanth, Rudiger Winkler, Katarzyna Figura,  przy aprobacie ówczesnych burmistrzów; Rudiego Tonn, Waltera Boeckera i obecnego Dirka Breuera. Wiele z tych osób nie ma już wśród nas, ale ich dobre czyny pozostają w naszej pamięci.

Dziś świętujemy, ale jednocześnie otwieramy kolejny rozdział naszej współpracy, której jestem wielkim zwolennikiem. Mam nadzieję, że będzie ona bardzo owocna                     i kontynuowana w obu kierunkach. Tak sobie jak i Państwu życzę, aby te kolejne lata były dla obu stron owocne, niosły ambitne wyzwania, otwierały nowe horyzonty i przynosiły nam satysfakcję”. 

W prezentacji 25-lecia, przygotowanej przez stronę niemiecką, swoje wspomnienia wyrazili, ci najbardziej nam znani: Willi Zylajew, Walter Boecker, Rudiger Winkler, a ze strony polskiej Elżbieta Baran, która przypomniała: „Partnerstwo między Skawiną i Hüerh trwa od 34 lat, a od 25 lat od oficjalnego podpisania umowy partnerskiej. To także 34 lata      z mojego życia aktywnego zaangażowania w tę współpracę. W roku 1987 gdy  nawiązaliśmy więzi z Hürth nikt nie przypuszczał, że runie mur berliński, że zmieni się sytuacja polityczna   w naszym kraju. Dla Polaków każdy kontakt z Zachodem miał wtedy posmak zakazanego owocu.  Nowe więzi z miastem w Niemczech budziły w nas nadzieję poznania innego, lepszego świata.

Europa zjednoczona jako Europa Ojczyzn to był cel jaki nam przyświecał, wtedy gdy Polska przygotowywała się do wstąpienia do Unii Europejskiej. Mimo, że się różnimy możemy się wciąż nawzajem ubogacać, przekazując sobie bogactwo doświadczeń, bogactwo naszych kultur i narodowych tradycji. 

Tak wiele wspólnych spotkań i przeżyć za nami. Tak wiele zobaczyliśmy pięknych miejsc w Polsce i w Niemczech. Mogliśmy się lepiej poznać  i zaprzyjaźnić mieszkając przez jakiś czas pod jednym dachem. Dla mnie to przyjaźnie, które głęboką tkwią w sercu. To ludzie do których powracam w swych wspomnieniach, ci żyjący i ci którzy odeszli. Jestem im wszystkim za te lata bardzo wdzięczna.

W moim imieniu i wszystkich członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast chciałabym za aktywność i zaangażowanie podziękować. Przez ich pracę i poświęcony czas partnerstwo między Hürth i Skawiną ciągle wzrasta.”

Swoje przemówienia wygłosili też konsulowie Polski i Ukrainy. Burmistrz Oleksander Zozulya w swoim przemówieniu i prezentacji przedstawił swoje miasto Przemyślany              i wyraził oczekiwania płynące z podpisania umowy partnerskiej z Hürth. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej, wpis do Złotej Księgi i wymiana podarunków. 

W piątek rano delegacje wraz z gospodarzami wyjechały do dzielnicy wodorowej „SmartQuart” w Kaisersesch, gdzie uczestniczyły w szkoleniu: „Jak można osiągnąć przemianę energetyczną za pomocą wodoru?”. Zaprezentowano też funkcjonowanie silnika wodorowego w samochodzie i wykorzystanie tej technologii do ogrzewania mieszkań.          W drodze powrotnej do Hürth zwiedziliśmy opactwo benedyktyńskie Maria Laach.

Wieczorem odbyło się uroczyste spotkanie w klubie strzeleckim św. Huberta na Schützenplatz. Nasze delegacje, przedstawiciele lokalnej władzy, strażacy strzelali bardzo długo do drewnianego ptaka, zanim wyłoniono i ukoronowano króla strzelców. Okazał się nim delegat z Przemyślan, który dumny ze swego wyczynu zabrał ustrzelonego ptaka na Ukrainę. Uroczystą oprawę wspólnego spotkania zapewniła orkiestra dęta, zespół muzyczny     i taneczny. Wspólne śpiewanie, tańce  i biesiadowanie trwały do późnych godzin nocnych       i upływały w wielkiej radości.

W sobotnie przedpołudnie w ratuszu odbyły się warsztaty: „Know-how – transfer opieki zdrowotnej i szpitalnej”. Wysłuchaliśmy jak strona niemiecka wzmacnia system opieki zdrowotnej, zwłaszcza po trudnej lekcji związanej z kryzysem wywołanym epidemią korona wirusa. Uczestnicy z Polski i Ukrainy przedstawili, niestety trudną, sytuację lecznictwa          w swoich krajach. Po południu był czas na indywidualne zwiedzanie Kolonii, a późnym wieczorem spotkaliśmy się na wspólnej kolacji w typowej kolońskiej restauracji „Gilden im Zims”.

W niedzielę – ostatni dzień  pobytu delegacji – uczestniczyliśmy w Mszy świętej w  Hürth Efferen. Celebrans bardzo ciepło przemówił do gości w ich ojczystych językach, a po zakończeniu mszy zaprosił wraz z Radą parafialną, na krótkie spotkanie. Po obiedzie uczestnicy zostali zaproszeni na degustację piwa w niewielkim browarze Coltro w Hürth,        a następnie odwiezieni na lotnisko.

W trakcie wspólnych spotkań obyły się rozmowy na temat dalszej współpracy, wymiany młodzieży, wspólnych przedsięwzięć. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że obie delegacje były otoczone troskliwą opieką burmistrza Dirka Breuera, Tobiasa Püllen – referenta burmistrza i przedstawicieli Partnerschaftsverein Hürth. Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom straży pożarnej w Hürth, którzy przez cały czas pobytu zapewnili nam transport.

Hürth : Pierwsze miejskie święto Dziękczynienia w ratuszu po wybuchu pandemii  uświetniła 25. rocznica partnerstwa miasta ze Skawiną w Polsce i podpisania traktatu o przyjaźni między ukraińskim miastem Przemyślany i Hürth. Burmistrz Dirk Breuer powitał w Römersaal około 400 zaproszonych gości. Zaraz po wstępnych słowach szefa wydziału kultury Kati Ulrich, rolnik powiatowy Willy Winkelhag wręczył burmistrzowi plecioną koronę dożynkową. Imprezie towarzyszyła muzycznie orkiestra salonowa Miejskiej Szkoły Muzycznej im. Josefa Metternicha. Długotrwałym aplauzem przywitano występy taneczne grupy tańca pokazowego Quixotic ze studia tańca InTakt. Z okazji 25-lecia ze Skawiną na ekranie pojawiły się wideoklipy współczesnych świadków. W nim przewodniczący rady powiatowej CDU Willi Zylajew przypomniał m.in. powstanie partnerstwa miast, które wywodzi się z inicjatywy Parafii św. Katarzyny w Hürth. 

A były burmistrz Walther Boecker i prezes stowarzyszenia partnerskiego Rüdiger Winkler relacjonowali anegdoty o wzajemnych wizytach – według burmistrza Dirka Breuera – „najaktywniejszego partnerstwa miast”. Ukłon burmistrza Skawiny Norberta Rzepisko, skierowany do gospodarzy Hürth, wywołał aplauz: „Czujemy się u Was jak w domu”. Wieczorem burmistrz Dirk Breuer i jego kolega Oleksandr Zozulya z zachodnioukraińskiego miasta Peremyschljany podpisali porozumienie o przyjaźni z przedstawicielami obu stowarzyszeń partnerskich. Ponadto podpisali miasto w Złotej Księdze Hürth. Pierwsze kontakty obu burmistrzów nawiązano w Skawinie w 2018 roku, kiedy polskie miasto obchodziło dziesiątą rocznicę partnerstwa z tym 24-tysięcznym miastem. Potem nastąpiła intensywna wymiana zdań między dwiema strażami pożarnymi i kilka wizyt ponownych. „Cieszymy się, że mamy naszych nowych przyjaciół w Europie! Dobrze, że dzisiaj kładziemy podwaliny pod rozwój ważnej wymiany między naszymi gminami, na której wciąż rośnie wzajemne zaufanie i istnieje wiele spotkań między mieszkańcami naszych miast ”- powiedział Pierwszy obywatel Hürth. 

 

źródło: Partnerschaftsverein Hürth.

tłumacze: Elżbieta Baran

Skip to content